Aile Hekiminden Sevk Almadan Hastaneye Gidilemeyecek

 

 

Sağlık Bakanlığı, Hastaneler ile ilgili önemli kararlar alıyor. Hızla artan hasta talepleri karşısında zorlanan Sağlık Bakanlığı yaptığı çalışmada Aile Hekimlerinin onayı olmadan Devlet Hastanelerinde hasta bakmayacak.

Sağlık Bakanlığı yoğun talepler karşısında zorlanan Devlet Hastaneleri için önemli kararlar alma arefesinde. Artan hasta trafiğine cevap veremeyen Devlet Hastanelerinin yükünü hafifletmek, daha sağlıklı hizmetler verebilmek için Acil Servis ve Kronik Hastalıkları bulunan hastalar haricinde diğer hastaların önce Aile Hekimine giderek tedavi olmalarını daha sonra Aile Hekimlerinin uygun görmeleri halinde Devlet Hastanelerine sevk işlemlerinin yapılması için bir dizi çalışmanın içinde olduğu basın ile paylaşıldı.

Sistem Nasıl İşleyecek,

Sağlık Bakanlığı yoğun hasta talepleri karşısında Aile Hekimlerini daha aktif sistemin içerisine sokuyor. Yapılan açıklamada Acil Servis Hastaları ile Kronik Hastalıkları bulunan hastalar haricindeki tüm hastalar, ilk önce birinci basamak Aile Hekimlerine giderek muayene ve tedavi olacaklar, Aile Hekimlerinin uygun görmesi veya daha ileri tetkik ve tedavileri mümkün olmayan hastaların ikinci basamak olarak Devlet Hastanelerine sevkleri mümkün olacak.

Yapılan açıklamada, hastaların %40’ı Aile Hekimlerine, %60’ı ise Devlet Hastanelerine müracaat ettikleri ancak ilk tedavilerin %90 oranında Aile Hekimlerince yapılabileceğinin altı çizilerek, yeni uygulamanın hasta yükünü ve yoğunluğunu azaltılacağı belirtildi.

Aile Hekimleri Derneği ise,

Yurt geneline bakıldığında özellikle büyük illerde, bir aile hekimine düşen hasta sayısının kayıtlı 2000 – 5000 rakamını bulduğunu, Sağlık Bakanlığının böyle bir uygulamaya geçmesi halinde zamanlarının yetmeyeceğini, sadece tedavi olarak değil, sağlık açısından diğer hizmetleri yürüten Aile Hekimlerinin zorlanacağını ve bu rakamın yarısına kadar hasta sayısının düşürülmesi gerektiğini söyleyerek, bu sistemin başarılı olabilmesi için üzerlerinde bulunan yükün hafifletilmesi gerektiğini söylediler.

Peki Neden böyle oldu, ne olması gerekir?

Sağlık Bakanlığı politikaları gereğince hastaların istedikleri hekimi seçme hakkı getirmesi ile birlikte hızla çoğalan özel hastaneler ve ücretlerinin yüksek olması ile birlikte 1.5 Milyon Irak’lı ve 3.5 Milyon Suriye’linin mülteci olarak Ülkemizde barındırılması, tedavileri ile birlikte öğrenim giderlerinin Devlet bütçesinden karşılanması bize büyük bir yük getirmektedir.

Yaklaşık 4 – 5 milyon mültecinin ülkemizde barındırılması, tedavileri, eğitimleri haliyle bazı sorunları da beraberinde getirecektir. En önemlisi artan nüfus sayısıdır.

Madem ki Sağlık Bakanlığı böyle bir uygulamaya gidiyor, öncelikle mevcut Aile Hekimi sayısını arttırmalı, yeni doktor alımı yapılmalı, Aile Hekimlerine düşen hasta sayısını düşürerek Aile Hekimlerinin daha iyi şartlarda tedavi imkanı sunmaları ile birlikte Aile Hekimlerine muayene olan veya Devlet Hastanelerine sevk işlemleri yapılan hastalardan hem Aile Hekimleri  hemde Devlet Hastaneleri için ayrı ayrı ücretlendirme yapılmamalıdır.

 

BG HABER MERKEZİ - BUSE EROL