Ar-Ge harcaması 2013 yılında 15 Milyar TL’ye yaklaştı

Kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektörde gerçekleştirilen anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Ar-Ge harcaması 2013 yılında bir önceki yıla göre %13,4 artarak 14 milyar 807 milyon TL olarak hesaplandı. Bir önceki yıl %0,92 olan Gayrisafi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2013 yılında %0,95’e yükseldi. 

Türkiye Ar-Ge harcama payında AB ülkeleri ortalamasının altında kaldı 

Avrupa Birliği (28 ülke) ortalamasında Ar-Ge harcamasının GSYH içerisindeki oranı, 2013 yılında %2,01 olarak gerçekleşti. AB ülkeleri arasında Finlandiya %3,31 ile en yüksek paya sahipken, Romanya %0,39 ile en düşük orana sahip ülke oldu. Türkiye %0,95 ile AB ülkeleri ortalamasının altında kaldı.

TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısı %7,5 arttı 

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 112 969 kişi 2013 yılında Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış bir önceki yıla göre %7,5 oldu. 2013 yılında 26 225 adet doktora ve üstü dereceye sahip Ar-Ge personeli istihdam edildi.