Balıkesirliler Derneğinden Öğrencilere Burs Desteği

BALIKESİRLİLER DERNEĞİ EĞİTİM DESTEĞİ FONU KURDU.
FİTRE VE ZEKATLARINIZ İÇİN EN DOĞRU  VE HAYIRLI ADRES
 
Derneğimiz tarafından maddi durumu yeterli olmayan Üniversitesi destek vermek amacıyla EĞİTİM DESTEĞİ FONU oluşturulmuştur.
İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin başvurularını Eylül ayında alıyor, değerlendiriyor ve 9 ay boyunca belirlenen öğrencilere destekte bulunuyoruz.

Öğrencinin Balıkesir'li olması ve Ankara’da üniversite eğitimi almaya  gelmiş olması öncelik teşkil etmekte, ailesinin mali durumlarına göre  araştırılarak en acil ihtiyacı olandan başlanılarak liste hazırlanmaktadır.Her yıl  30 Eylül’e kadar toplanan yardım, bağış, fitre, zekat, hayır, kurban bağışı para 

miktarı ve ilave olarak burs vermeyi talep ve taahhüt eden hemşehrilerimizin 

destekleriyle oluşturulan bütçe ile o yıl kaç öğrenciye destek verileceği  oluşturulan Eğitim Komisyonu 'nca kararlaştırılmaktadır.

Destek verdiğimiz öğrencilerin başarılarına ve hayata hazırlanmalarına önem verilmekte,olanaklarımız ölçüsünde staj ve iş imkanları konusunda destek 

olunmaya çalışılmaktadır.

Yeni oluşturduğumuz Balıkesirliler Derneği Gençlik Kolu ile öğrencilerimizin  tanışmaları artırılmakta, belirli aralıklarla Derneğimizde öğrenci buluşmaları 

gerçekleştirilmekte, dernek etkinliklerine katılıma özendirilmekte, görev verilmekte, hemşehricilik, arkadaşlık ruhu aşılanmaya çalışılmaktadır.

 

Eğitim Desteği Fonu’na istediğiniz zamanda, miktarda ve vadede katkıda  bulunabilirsiniz. İster bir kerede,  ister aylık; ister 50 TL ister 500  TL.

Katkılarınızı derneğimize makbuz karşılığında yapabileceğiniz gibi, 

Akbank Mithatpaşa/ANKARA Şubesi  (Şb.354)  88128 no.lu Dernek Burs 

hesabımıza da yatırabilirsiniz. 

(IBAN: TR67 0004 6003 5488 8000 0881 28)  

 

Ramazan ayında da fitre ve zekatlarınızla Eğitim Desteği hesabına bulunabilirsiniz.

Bu konuda Derneğimizi ve burs uygulamalarımızı yakından bilen  Ankara İlahiyat Fakültesi  Dekanlığı da yapmış hemşehrimiz Prof.Dr.Sayın Nesimi Hocamızın, yine aynı Üniversitede hemşehrimiz Öğretim Üyesi Prof.Dr.Sayın Cemal Hocamızın da bilgi, görüş ve onayları mevcuttur.

 

2014-2015 öğrenim döneminde 21 öğrencimize destek vererek hızlandırdığımızçalışmamızda ders yılı sonunda 6 öğrencimizi mezun etmenin, ülkemize 

çalışkan, ufku açık Balıkesir'li Doktorlar, Hukukçular , Öğretmen adayları,Mühendisler sunulmasının hazzını da siz değerli hemşehrilerimizle birlikte  

yaşıyoruz. Destekte bulunan tüm bağışçılarımıza, hayırseverlerimize  teşekkür ediyoruz .Yeni dönemde de Üniversite kazanıp gelecek gençlerimize ve artarak gelen 

taleplere daha çok olumlu yanıt verebilmeyi istiyoruz.

 

Tüm hemşehrilerimize destekleri için teşekkür eder, selam ve saygılarımızı 

sunarız.

 

Ankara Balıkesirliler Derneği