Bandırma Belediyesi Tarla Satıyor.. Toplam 250 Bin Metre Kare

Bandırma Belediyesi 'ne ait Edincik Mahallesi sınırları içinde  bulunan toplamda 9 parselde bulunan  tapulu tarla  toplamda yaklaşık 250 .000 metre kare tarla vasıflı arsasını satışa çıkardı. İlan metninde yer alan  açıklama..

Bandırma Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesinde 8 ayrı tapu, Doğanpınar Mahallesinde  1 tapu halinde aşağıdaki listede cinsi, ada, parsel no ve yüzölçümleri ayrı ayrı belirtilen 9 parsel halindeki toplam 259.550,00 m2 tarla vasıflı arazi,15.03.2017 tarih ve 244 sayılı encümen kararı gereği blok satış yöntemiyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile m2 si 30,00-TL, toplam 7.786.500,00-TL sı muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 233.595,00-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Resmi Gazetede yer alan bilgilere göre satışa konu olan tarlalar..

1 - Edincik

Tarla  9 Parsel

149.400,00 m2

2 - Edincik

Tarla  92 Parsel

  16.250,00 m2

3 - Edincik

Tarla Parsel no 93

  11.700,00 m2

4 - Edincik

Tarla Parsel no  94

  10.500,00 m2

5 - Edincik

Tarla Parsel no  95

  10.350,00 m2

6 - Edincik

Tarla Parsel no 96

  15.000,00 m2

7 - Edincik

Tarla Parsel no 130

  16.900,00 m2

8 - Edincik

Tarla Parsel no 132

  10.900,00 m2

9 - Doğanpınar

Tarla Parsel no 102

  18.550,00 m2

Taşınmazların  ilk ihalesi 12/04/2017 Çarşamba günü saat 14.30’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 19/04/2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 250-TL karşılığında temin edilir.

Taliplilerin;

İhale dosyası alındı makbuzlarını, geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

2676/1-1

BANDIRMA GERÇEK - SERHAT OZAR