CHP İstanbul İl Kongresi

CHP nin kurultayını belirleyecek İstanbul İl Kongresi yapıldı.
Birleşik Haziran hareketi ile başlayan CHP ve HDP'yi yanyana getirme çalışması eski İl Başkanı Cemal Canpolat yönetimince destek görüyordu., 
Yaptığı açıklamalar ve çalışmalar OHAL'in kaldırılmasını , gerekirse HDP ile beraber mücadele etmek yönünde idi.

Yeni seçilen İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, '' CHP yi aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler,yol doğru yol,ona bak sen '' söylemleri ile, BHH eyleminin sözcülüğünü üstlenmesi ile ,CHP nin İstanbul Politikasında HDP ile ittifak konusunda somut adımlarının atılacağını düşünüyorum. 
Gerek eski başkana, gerekse yeni seçilen Başkana Oy veren 654 İl delegesinin tamamının bu politikayı desteklediği, onay verdiği gözükmektedir.
İstanbul kongre sonuçları ,gerek delege sayısı ,gerekse yarattığı dalgalanma ile Kurultayın yönünü etkiler. Genel Başkan değişikliğine ve partinin siyasi stratejisinin değişmesine yol açabilir. 
CHP nin tüm delegelerinin Kurultayda , HDP ile ittifaka onay vermesi ihtimal dahili. 

Çünkü ,Şu ana kadar bu politikaların yanlış olduğunu söyleyen ,karşı çıkan ve CHP nin duruşunun nasıl olması gerektiğini söyleyen yok. 

Yan yana gelinmek istenen partinin merkez karar yönetimi , Diyarbakır da PKK nın hendekler kazılıp,siperlere yattığı günlerde Kürt halkına Serhildan (İsyan) çağrısı yapmıştır. Bu emperyalist güçlerin plan uygulamasıydı. Ama Kürt halkı bu çağrıya cevap vermeyerek planı bozmuştu.. Güneyimizde , hatadan dönülerek komşu ülkelerle kurulan ittifakla, bu topraklarda uygulanmak istenen diğer planda şimdilik sekteye uğramıştı. 
CHP içinde, yaşanan ve yaşanacak siyasi gelişmeler karşında , HDP ile beraber mücadelenin nasıl olacağını sorgulayan ve tehditler karşısında ülke savunması konusunda somut söylemlerin ve önerilerin neler olacağını ortaya koyan sesler çıkmalıdır.

CHP ye hakim olan siyaset, Türkiyenin hem emperyalist tehdit altında olduğu hem de komşu ülke ve halklara emperyalist tehdidin bir merkezi konumunda olduğunu önemsemiyor.
Ayrıca Türkiye’nin NATO üyesi olması ve emperyalist üslere ev sahipliği yapmasını da bir sorun olarak görmüyor. 

Amerika’yı... Emperyalizmi merkeze koymadan...
Analiz de... Siyaset de yapılmaz.

ORHAN SEYREK -KÜÇÜKKUYU