Emeklilere Bir Yılda Ödenen Toplam Para Belli Oldu ? TUİK Açıkladı.

TUİK Sosyal Koruma İstatistikleri, 2016 verilerini açıkladı . 

Sosyal korumaya 334 milyar 751 milyon TL harcandı  Sosyal koruma harcaması 2016 yılında %19,5 artış göstererek 334 milyar 751 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,3’ünü (328 milyar 917 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 162 milyar 140 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu.

 91 milyar 318 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ikinci surada yer aldı.

Sosyal koruma harcamaları, 2015, 2016

GSYH’nin %12,8’ini sosyal koruma harcamaları oluşturdu
 
Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2016 yılında %12,8 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %12,6 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %6,2 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,5 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,5 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının GSYH'ye oranı, 2015, 2016

​Sosyal koruma yardımlarının %8,4’ü şartlı olarak verildi
   Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %32,1 ile engelli/malül yardımları oluşturdu. Bunu, %31,9 ile aile/çocuk yardımları ve %17,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.
 
Sosyal koruma yardımlarının %67,8’i nakdi olarak verildi  Nakdi yardımlarda en büyük payı %72,2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu, %17,7 ile dul/yetim yardımları ve %3,5 ile işsizlik yardımları takip etti.  Sosyal koruma gelirlerinin %40,7’sini devlet katkıları oluşturdu  Sosyal koruma gelirlerinin %40,7'sini devlet katkıları, %27,7'sini işveren sosyal katkıları ve %26,5'ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.
 
Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 12 milyon 829 bin kişi oldu
 
Ülkemizde sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı)  alan kişi sayısı 2015 yılında 12 milyon 536 bin iken, %2,3 artarak 2016 yılında 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2015 yılında 11 milyon 707 bin iken, 2016 yılında 11 milyon 992 bin kişiye ulaştı.

Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayıları, 2015, 2016

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 28 Aralık 2018’dir. 

                                                                                                                                                               
AÇIKLAMALAR
Sosyal koruma harcaması; sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluşmaktadır. Sosyal koruma yardımları 8 risk/ihtiyaç grubu (hastalık/sağlık bakımı, engelli/malül, emekli/yaşlı, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ile sosyal dışlanma b.y.s) için yapılan sosyal yardımları kapsamaktadır. İdari kayıtlardaki güncellemeler nedeniyle 2015 yılı verisi revize edilerek tablolaştırılmıştır.

Teknik bilgi için: Mehmet GÜNAL   Bilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 15   Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: mehmet.gunal@tuik.gov.tr   e.posta: bilgi@tuik.gov.tr

 

BANDIRMA GERÇEK - EDİT: NECDET KAN