Eti Maden'den Bandırma Gerçek Gazetesi Tekzip Metni

Konu : Bandırma Gerçek Gazetesi Tekzip Metni

Sayın Serhat Ozar

Bandırma Gerçek Gazetesi Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni

İstiklal Caddesi No .14 Kat-2

Gazetenizin internet sitesinde 02.07.2018 tarihinde ‘’http://www.gercekbandirma.com/bandirmanin-merkezinde-asit-golu-ve-slam-d... ‘’ linkinde bulunan haber ile ilgili olarak aşağıda yer alan düzeltme metninin yayınlanmasını talep etme gereği doğmuştur.

Söz konusu haberde, ‘’ Bandırma’da insan yaşamanın asit atığı dağlarının tehdidi altında.

Levent Mahallesi Eti Maden asit barajında oluşan buharlaşmanın etkisi ve hemen barajın arka bölgesinde oluşan ŞLAM dağının görsel felaketten öte yaşamsal olumsuzluklar üretmeye devam ettiği mahalle sakinlerince ileri sürülüyor.

Bandırma Levent Mahallesi sınırları içinde eski çöplük alanı olarak bilinen alanda Şlam adı verilen maden tozu ve suyun karışımı atık ve bor yarı mamül işleme esnasında kalan diğer tehlikeli tortular aynı zamanda sülfirik asit üretiminde ürün saflaştırma işlemlerinde ortaya çıkan atıklar olarak vahşi depolama şeklinde açık arazilerde depolanmasına aralıksız devam ediyor. Türkiye’nin özelleştirilmemiş en büyük kamu teşebbüslerinden biri olan Bandırma Eti Maden İşletmelerinde ve işletmeye bağlı asit fabrikalarından çıkan atıklar Bandırma Levent Mahallesi ve Toki Mahallesi arasında kalan bölgede vahşi şekilde depolanmaya devam ederken Eti Maden İşletmelerinin depolama için yakın zamanda Edincik sınırlarında yer almış olduğu iddia ediliyor ancak mevcut alanda bir özel şirketin atıkları halihazırda coğrafi işaretli Şlam Dağı oluşturuldu’’^

Şeklinde Kuruluşumuz ile ilgili gerçek dışı haberler yayınlanmıştır.

İddia edilenin aksine güncel durumda Ağıldere Atık Barajı asit barajı değildir. Bu baraj rezervuarında; 600 Evler Mahallesinde bulunan Bor Grubu Fabrikaları su hazırlama ünitesinden çıkan atık sular, Çevre Evler Mahallesinde bulunan Bor Grubu Fabrikaları su hazırlama ünitesinden çıkan atık sular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile 10.11.2014 tarihinden itibaren toplanmaktadır. Baraj rezervuarında bulunan su asidik değildir, ayrıca buradan denize deşarj yapılmamaktadır. Haziran ayında yapılan analiz sonuçlarında da baraj suyunun pH değeri 8,6 civarında olup, bu değer asidik bir değer değildir.

Erdek yolu üzerinde bulunan Sülfürik Asit Fabrikasından çıkan atıkların Ağıldere Barajında depolanmakta olduğu iddia edilmektedir. Sülfürik Asit Fabrikasında asit üretimi için hammadde olarak pirit yakılmakta olup, yanma sonucu oluşan yüksek demir içerikli Kalsine Pirit (Pirit Külü) ekonomik değeri olduğu için yan ürün olarak demir çelik sanayi vb. sektörlerde hammadde olarak kullanılmak üzere satılmaktadır.

Sülfürik Asit Fabrikamızdan çıkan sıvı atıklar ise Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği sınır değerlerinde uygun şekilde arıtıldıktan sonra denize deşarj edilmektedir. Sülfürik Asit Fabrikamızdan çıkan sıvı atıklar ise Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği sınır değerlerine uygun olarak arıtıldıktan sonra denize desarj edilmektedir. Sülfürik asit Fabrikası Arıtma Tesisinden çıkan asit çamurları ,Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile 05-03-2016 tarihinden itibaren sisteme geri beslenmekte ve çevreci uygulama gerçekleştirilmektedir.

Ağıldere Atık Barajında Bor grubu fabrikalarının katı atıkları düzenli şekilde tesviye yapılarak depolanmaktadır.Ayrıca bu atık çamurlardan sentetik kolemanit frit ve gübre sanayinin hammaddesi olup sanayide kullanılmak üzere çalışmalar başlatılmış,100 ton kadarı ihraç edilmiştir. Barajın kullanma ömrü bittiğinde Atıkların Düzenli Depolanması Hakkında Yönetmelik gereğince yine çevreci bir yaklaşımla üstü bitkisel toprakla kapatılarak çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılarak Bandırma Halkının kullanımına sunulacaktır.

Ayrıca Ağıldere Katı Atık Depolama Sahasında ve çevresinde daha önceki yıllarda yapıldığı üzere fıstık çamları ile ağaçlandırılarak koruluk haline gelmiştir. Ağaçlandırma faaliyetlerimiz devam etmektedir . Orman Genel Müdürlüğü ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 19-09-2017 tarihinde imzalanan protokol gereği Ağıldere Katı Atık Depolama sahasında Balıkesir Orman Müdürlüğü ve Bandırma Orman İşletmesi koordinasyonunda 21-03-2018 tarihinde ağaç dikim faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve " Ramazan Konuş Hatıra Ormanı" oluşturulmuştur. Ağaçlandırma faaliyetlerine bu Sonbaharda da devam edecektir. Yukarda açılanmaya çalışılan nedenlerle ,gazetenizin internet sitesinde 02-07-2018 tarihinde yer alan gerçek dışı iddialarla ilgili yukardaki " Düzeltme ve Cevap Yazısı" nın 5187 sayılı Basın Kanunun 14. Maddesi gereğince yayınlanmasını rica ederiz.

Halime Bakan- Avukat                     Münir Yahşi - İşletme Müdürü - Belgenin aslı elektronik imzalıdır