Gürer: Bu işin altında bir bit yeniği var..

Domuz at eşek katır veya Bardo sakatatında Bosna Hersek için ithalatta gümrük vergisini hükümet neden sıfırladı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakanlar Kurulu Kararıyla, Bosna Hersek’ten bazı tarım ürünlerinin ithalatında verginin sıfırlanmasını kendine özgü üslubuyla eleştirdi.  Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda at, eşek, domuz, katır ve bardo sakatatından gümrük vergisi alınmayacağını belirten Ömer Fethi Gürer, “Bu işin altında bir bit yeniği var. Bu hayvanların sakatatını kim ithal edip, hangi ürünlerde kullanacak?” diye sordu. 

GÖZÜNÜZ AYDIN! BOSNA- HERSEK’TEN BARDO GELİYOR!..

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurul’daki konuşmasına, “Gözünüz aydın, ülkede büyük eksikliği hissedilen bardo hayvan sakatatı için Hükûmet Bosna-Hersek'ten ithalatın gümrük vergisini sıfırlandı” diyerek başladı. 

FARKLI BİR  HAYVAN BARDO

Ülkede onca sorun varken AKP Hükûmetinin 2 bin tona kadar olan sığır, domuz, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatlarının gümrük vergisini sıfırladığını ifade eden Ömer Fethi Gürer,  “Nişasta bazlı şurup, ayçiçek tohumu, aspir ve pamuk tohumu yağları gümrüklerde Bosna-Hersek için sıfırlandı. Bu işin altında bir bit yeniği var. Kim domuz, at, eşek katır veya bardo sakatatı ithal edip hangi gıdada kullanacaktır? Bilmeyenler için bardo, erkek atı ile dişi eşekten meydana gelen katırın diğer farklı bir türüdür” ifadelerini kullandı. 

GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANAN ÜRÜNLER 

Bakanlar Kurulu'nun, "Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Kararda Cumhurbaşkanı, başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarının bulunduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, kontenjan miktarı 8 bin tona kadar olan büyükbaş hayvanların taze, soğutulmuş veya dondurulmuş eti ile kontenjan miktarı 2 bin tona kadar olan koyun ve keçi etlerinin ithalinde gümrük vergisi oranının sıfıra indirildiğini belirtti. 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 bin tona kadar olan sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatlarından da gümrük vergisi alınmayacağının Resmi Gazete’nin 11 Nisan tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti. 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aynı karar kapsamında bin tona kadar olan kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı için gümrük vergisinin sıfıra indirildiğini belirtti.

Ömer Fethi Gürer, Kontenjan miktarı 85 bin tona kadar olan buğday ve mahlut unu, 75 bin tona kadar olan ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları, 20 tona kadar olan kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil diğer şekerler ve ilave aroma veya renk verici madde katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun ya da olmasın) ve karamel ithalatında gümrük vergisi alınmayacağının Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla resmiyete girdiğini ifade etti. 

2022’YE KADAR

Ömer Fethi Gürer, Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının et ve sakatatları için açılan tarife kontenjanının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğuyla ilgili kararın da Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı. 

ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINDA NEDEN ACELE EDİLDİĞİ ANLAŞILDI

Bosna-Hersek’ten ithalatta vergi oranı sıfırlanan fruktoz ve glikozun nişasta bazlı (NBŞ) şekerden üretildiğini anımsatan Ömer Fethi Gürer, “Bu kararla, şeker fabrikalarını eden özelleşirildiği, neden birbir satıldığı da artık resmen ortaya çıkmaya başladı. Hükümet, daha şeker fabrikalarının tamamı elden çıkmadan, NBŞ’nin ithalatının önünü açtı. Sağlık için ne kadar ciddi bir tehdit olduğu bilinen NBŞ’ye ülkeyi  teslimemek için hiç vakit kaybedilmedi” dedi. 

AT, EŞEK, DOMUZ, KATIR VE BARDO SAKATATLARI ÜLKEMİZDE HANGİ ÜRÜNDE KULLANILACAK?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 bin tona kadar olan sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatlarının ülkeye girişinde gümrük vergisi alınmayacak olmasının altında bir bit yeniği olduğuna da dikkat çekti.  Ömer Fethi Gürer, “Sığır, koyun ve keçi sakatatı anlaşılır olabilir ama at, eşek, domuz ve bardo sakatatı ülkemizde hangi ürün kullanılacak da bunların gümrük vergisi oranının sıfıra indirilmesi için Bakanlar Kurulu böyle bir karar alıyor ve bu kararın altına da Cumhurbaşkanı, başbakan ve kabine üyeleri de imza atıyor? Yoksa ülkemizde gıda ürünlerinde, at, eşek ve katır, bardo etinin gıda ürünlerinde kullanılması serbest hale mi getirildi ya da bunun altında ne var?” diye sordu. 

 

BOSNA-HERSEK, NÜFUS VE YÜZÖLÇÜMÜ BAKIMINDAN TÜRKİYE’NİN YÜZDE 5’İ KADAR

Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlanan Bosna –Hersek’in nüfusunun 4.5 milyon olduğunu, yüzölçümünün ise yaklaşık 52 bin metrekare olduğunu ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Dağlık bir araziye sahip olan bu ülkede tarımsal ürünlere elverişli alanlar sınırlı olmasına rağmen, tarım ürünlerinde ve hayvancılık ürünlerinde ülkemize ihracat yapabiliyor. Ağırlıklı olarak küçükbaş hayvan ve domuz yetiştiriciliği yapılan bu ülkede yaklaşık 1,500 bin baş koyun, 800 bin baş domuz ve 700 bin  baş sığır bulunduğu ifade edilmektedir. Türkiye’nin nüfusunun yüzde 5’i kadar bir nüfusa sahip olan, ülkemizin ortalama büyüklükteki bir ili kadar yüzölçümü olan Bosna-Hersek, Türkiye’ye tarımsal ürün ithal edecek güce ererken, ülkemizin tarım ve hayvancılıkta sürekli geriye gidiş trendi izlemesi, hükümetin şapkasını önüne alıp bir düşünmesini gerekli kılmaktadır. Samanı, buğdayı, tohumu, et ve et ürünlerini, nüfus ve yüzölçümü olarak ülkemizin yüzde 5’i kadar bir büyüklüğe sahip olan Başka bir ülkeden ithal etmek için gümrük vergisini sıfırlayan hükümet, artık tarım ve hayvancılıkta bugüne kadar yanlış politika izlediğini itiraf etmeli ve tarım ve hayvancılığın gelişmesi için reel, akılcı ithalata değil, ihracata yönelik tedbirler almalıdır” diye konuştu. 

Nur Bellek haberi\BANDIRMA GERÇEK