Havutça'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Ulusumuza tarih boyunca yol gösteren ve bugün çağdaş dünyanın evrensel değerlerini benimseyen, gelişen ve kalkınan bir ülke durumuna gelmemizde belirleyici rol oynayan en önemli ülküdür bağımsızlık.
Son dönemlerde ülkemizin içinde bulunduğu durum ve yaşananlar, atalarımızın bağımsızlık ve özgürlük adına verdiği mücadeleyi daha da anlamlı kılmaktadır.  30     Ağustos Zafer Bayramının üzerinden 93 yıl geçmesine rağmen şunu görmekteyiz ki; bağımsızlık ve özgürlük adına vermemiz gereken mücadele devam etmektedir.  Antidemokratik bir yapı ile yargı, medya, iş dünyası, bürokrasi, ordu, siyaset ve eğitimciler raptı zapt altına alınarak şekillendirilmekte ve bağımsızlıkları ihlal edilmektedir. Bugün ülkemizde yargı mensupları yönlendirilmekte, medya mensupları ceza evlerine atılmakta, eğitimciler sürgün edilmekte, polisler görevlerinden alınmakta, brokarlar pasivize edilmektedir. Mevcut yönetimin uyguladığı tek adam diktatörlüğüne adım adım ilerlenirken ülkedeki bütün kurumlar buna göre şekillendirilmekte, bağımsızlıkları yok edilmektedir.
30 Ağustos Zaferi’ni ve beraberinde Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlayan en önemli etken hiç kuşkusuz dil, din, etnik köken ayrımı olmaksızın tüm halkımızın “Ulus olma” bilinciyle bir araya gelip bütünleşerek, yurdumuza sahip çıkmalarıdır. Bu gün ise bu mücadele demokrasi, adalet ve özgürlükler adına verilmelidir.
Böylesi bir destanın, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde yeniden okunması, yeniden bu büyük tarihten feyz alınması gerekmektedir. Bundan 93 yıl önceki emperyalist güçlerin, bugün silahların ötesine geçerek zihinlere yayılmak ve toplumları bugünün farklı araçları ile kontrol altında tutmak istediği bilinen bir gerçektir. İşte bu nedenle, zamanın ruhunun çok çok ötesine geçmiş büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ sözlerini bugünün koşulları içerisinde yeniden okumalı ve bugün de özgürlük ve bağımsızlık için kalemle ve fikirle emperyalist zihniyete olduğu gibi baskıcı ve tek adamlığa karşı mücadeleye devam etmemiz gerektiğini unutmamalıyız.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silâh arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizle gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Ülkemizin Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kahraman Ordumuzun tüm mensuplarına, Balıkesirli hemşerilerime ve tüm vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum.