İnce: Cumhurbaşkanı Adayını Üyeler Belirlesin

CUMHURİYET HALK PARTİSİ YALOVA MİLLETVEKİLİ MUHARREM İNCE’NİN OLAĞANÜSTÜ TÜZÜK KURULTAYI VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİNE İLİŞKİN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 19. Olağanüstü Kurultayı 9-10 Mart 2018 Tarihlerinde Tüzük Değişikliği Gündemi ile Ankara’da toplanacaktır.

Olağanüstü Tüzük Kurultayı çağrısı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından yapılmış ancak Tüzüğün hangi maddelerinin hangi yönde değiştirileceğine ilişkin bir taslak çalışma henüz ortaya çıkmamıştır.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti için Anayasa ne ise, Cumhuriyet Halk Partisi için de Parti Tüzüğü odur.

Cumhuriyet Halk Partisi çoğunlukçu, baskıcı, otoriter, özgürlükleri kısıtlayan AKP iktidarına karşı özgürlük, adalet, çoğulcu demokrasi vaat eden bir siyasi parti olarak kendi iç işleyişini belirleyen Tüzüğünde bu iddialarında tutarlı ve inandırıcı olduğunu ortaya koymak zorundadır.

Parti içi demokrasinin hayata geçirilmesi, üyelerimizin karar alma süreçlerinde etkin olarak katılması sosyal demokrat bir parti için olmazsa olmaz ilkelerden birisidir.

Bizim tüzüğümüzde Cumhurbaşkanı adayımızın nasıl belirleneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu eksikliği ortadan kaldırmak, 2014’teki gibi bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme hatasına düşmemek için bizim önerimiz Cumhurbaşkanı adayımızın partimize kayıtlı 1 milyon 250 bin üyemiz tarafından belirlenmesidir.

Aynı şekilde Milletvekili adaylarımızın önseçimle belirlenmesi ve iki seçimde partimizi 1. Parti yapamayan Genel Başkanın görevi bırakmasına yönelik Tüzük değişikliği önerimize partimize kayıtlı üyelerimizin imzalarıyla destek olmalarını bekliyoruz.

BANDIRMA GERÇEK\SERHAT OZAR