İnternet ve Telefon Görüşmeleri Ucuzlayacak

 

BTK tarafından elektronik haberleşmeye yönelik hazırlanan yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Gereksiz kazı maliyetlerinin önüne geçilerek son kullanıcıların daha makul ücretlerle elektronik haberleşme hizmeti almasının önü açılacak.
Elektronik haberleşme ucuzlayacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gereksiz kazı maliyetlerinin önüne geçerek makul ücretlerle elektronik haberleşme hizmetine imkan verecek yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı.  

BTK tarafından hazırlanan, "Elektronik Haberleşme Alt Yapısı Yer Altı Tesisleri Asgari Gerekliliklerinin Belirlemesine ve Denetimine İlişkin Yönetmelik" taslağı kurumun internet sitesinde yayınlandı.  

Söz konusu yönetmelik taslağı mevcut haliyle yürürlüğe girerse işletmeciler altyapı şebekelerini BTK'nın belirlediği standartlara uygun olarak tesis edecek. BTK'nın belirlediği standartlara uygun kaliteli altyapı şebeke tesisi sayesinde meydana gelebilecek arızaların azalmasıyla hem hizmet kalitesinin yükselmesi hem de tekrar tekrar kazı çalışması yapılması nedeniyle çevreye verilen rahatsızlığın önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

Yönetmelik değişikliği ile elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin kendi şebekeleri için yaptıkları kazılarda altyapının başka işletmecilerin de ücreti mukabilinde kullanabileceği şekilde yapması zorunluluğu getirilecek. Gereksiz kazı maliyetlerinin önüne geçilerek son kullanıcıların daha makul ücretlerle elektronik haberleşme hizmeti alacak.  

Fiber altyapıların daha hızlı yayılmasına imkan sağlanırken, bu yöntemlerle kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanarak ülke ekonomisine önemli katkı yapılması amaçlanıyor.