İslam aydınlığını kimler,neden,nasıl söndürdü?

İslam aydınlığını kimler, neden, nasıl söndürdü .?
8-12 .yüzyılda Batı uygarlığı Rönasans ve Reformları yapmamış ,din savaşları ile uğraşan, bilimsel çalışmaların gelişmediği bir durumda iken İslam dünyası bilimsel çalışmaların yapıldığı bir aydınlanma çağını yaşıyordu.

Günümüzde yabancı güçlerin işgali altında,parçalanmış, yıkılmış, her gün bombaların patladığı Bağdat, 9.Yüzyılda ilim,kültür ve İslam medeniyetinin merkeziydi.

Matematik, Botanik, Tıp, Felsefe, Mantık ve alanında eserler vermiş olan ilk defa pergel kullanan, sıvıların özgül ağırlıklarını bulan, matematik, astronomi, meteorolojiye, psikolojiden diyalektiğe, optik, kimyanın da aralarında olduğu farklı alanda 270 e yakın eseri olan Kindi,

Matematikte Trigonometriyi bulan Battani, Tıp Eczacılık alanında 
eserler veren,Suçiçeği ve kızamığın ayrı şeyler olduğunu ortaya koyan ilk göz ameliyatı yaptığı bilinen Razi. .

Matematik, Astronomi ve tıp konularında çalışma yapan, dünyanın yarı çapını doğru olarak hesaplayan Sabit Bin Kurra,

Cebirin temelini atan ,eserlerinde gruplandırılmış ikinci derece denklem çözümlerini ayrıntılı olarak veren Abdülhamid İbni Türk
Aşı yapma tekniği, toprağın yapı özellikleri üzerine çalışmalar yapan Orta çağın en büyük Botanikçilerinden biri olan İbni Avvam .

Bu isimler, 1000 yıl önceki İslam bilginleri.
Yaptıkları çalışmalar sonucunda İslam uygarlığı,batı uygarlığına da büyük katkıları olmuş iken sonradan neler oldu.?

Bu gün İslam ülkeleri dünya nüfusunun %25 sahipken, dünya toplam üretiminin sadece % 7 civarını sağlıyor. 57 İslam ülkesinin toplam milli geliri tek başına Almanyanın milli gelirine ulaşamıyor.

12. yüzyıldan sonra İslam devletlerinde,üretim ekonomisi yerine devamlı savaş açarak yeni topraklar ve gelirler kazanma üzerine bir sistem hakim oldu. Savaş da Cihad adıyla kutsallaştırıldı.Böylece Şeriatın özüne, bağlı kalmak kabul gördü. 
İslam ülkelerinde iktidarlarını korumak için İslama bağlı kalmak tek kurtuluş yolu şeriat oldu. 
Şeriatı koruyan, uygulayanda devlet olunca kutsal ve dokunulmaz oluyordu. Bu da devlet gücünün sınırlarını dokunulmazlık eleştirilemezlik boyutlarına taşıyordu.
Böylelikle de özgür düşünce gelişme alanı bulamadı.
Uygarlığı oluşturan Bilimsel çalışmalardan da uzaklaşıldı..

İslam ülkelerinde gerçek aydınlar devletin, otoriter mekanizması ile şeri hükümlerin baskısı arasında sıkışıp kaldılar ve pasifize edildiler. 
Bundan dolayı İslam dünyası hala büyük bir vaktini, çağın çok gerisinde kalmış konuları tartışmakla ,mezhep çatışmaları ile ve Batı uygarlığının çıkarlarını uygulayan ,cahilliğin,ölümün kan ve gözyaşının yaşandığı bir alan oldu.
Geçmiş den öğrendiğimiz, bu gün de yaşananları gördüğümüzde ortaya çıkan tablo bu.
Peki ,bu gün İslam ülkeleri ,Kralları,yöneticileri ,insanları , İslam aydınlığını kimler, neden, nasıl söndürdü sorusuna cevap arıyor mu..?

İslam Birliği Teşkilatı yaptığı toplantılarında ,İslam dünyasının neden bu halde olduğu konusunu hiç gündeme aldı mı.?

Kadınların, erkek şovenizminin ve aşırı dini tutuculuğun baskısından kurtulamadığı, 
ve bilimin, akla dayanan toplumsal düşüncenin hakim olmadığı,
ve öz eleştirinin yapılamadığı bir ortamda ,
8-12 yüzyılda yaşanan İslam aydınlığına ulaşması çok zor...

ORHAN SEYREK - KÜÇÜKKUYU