Mirza :Şehit Öğretmenlerimize Allah’tan Rahmet Diliyorum.

BELEDİYE BAŞKANI DURSUN MİRZA’NIN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Öğretmenlik, bilgisizlik karanlığında anlamını yitirmiş yaşamlara yeniden anlam kazandıran kutsal bir meslektir. 

Öğretmen; onurlu ve mutlu bir yaşam için insanlara bilimin ışığında doğruyu, iyiyi, güzeli gösteren bir yol göstericidir. Öğretmen; bilgilerini, yüreğindeki sevgi ile yoğurup öğrencilerine sunan, bir anne ve baba şefkatiyle onları yarınlara hazırlayan bir özveri abidesidir. 

Öğretmen içinde bulunduğu toplumun kültürünü, değerlerini gelecek kuşaklara aktaran ve aynı zamanda toplumun gelişmesini, çağdaşlaşmasını sağlayan en önemli güçtür. 

Onun içindir ki Büyük ATATÜRK, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu koşullarında bile eğitim ve öğretmen sorunlarıyla ilgili Birinci Milli Eğitim Şurası’nı toplamış ve “Öğretmenler, gelecek nesil sizlerin eseriniz olacaktır” demiştir.

ATATÜRK’ün öğretmenler için söylediği şu sözler, her şeyi ne kadar güzel anlatıyor: “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet adını almak yeteneğini kazanamamıştır. Ona gelişigüzel bir kütle denir, millet denemez. Bir kütlenin millet olabilmesi için mutlaka eğitimcileri, öğretmenleri, olmalıdır. Onlardır ki, bir sosyal topluluğu gerçek millet haline koyarlar. Bizim milletimiz elbette dünyanın takdirlerini  kazanmış bir sosyal heyettir. Fakat onu hak ettiği şeref derecesine ulaştıracak sizlersiniz. Millet, memleket, Cumhuriyet sizden yüksek hizmet beklemektedir. Siz harekete geçtikten sonradır ki en yüksek yeteneği uygulamaya geçirilmiş olacaktır.”

ATATÜRK’ün izinde, O’nun kurduğu Cumhuriyetin sonsuza dek var olması için çocuklarımızı yarınlara hazırlayan öğretmenlerimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Cehaletle, her türlü kötülükle savaşta en büyük güvencemiz olan, bu uğurda gerektiğinde canını bile ortaya koyan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.