Rant

Rant ; bir malın, mülkün, paranın yada yetkili bir görevin ,belirli bir süre sonunda, hiç emek verilmeden sağladığı gelirin adıdır....
Rant üreten , şeffaf olmayan koşullarda bu rantı dağıtan sistem, 
Hukukun güçlüden ve paradan yana çalıştığı bir düzen, 
Eşit koşulların ortadan kaldırıldığı bir düzen, 
Yolsuzluk üretmeye mahkûmdur...
*
Türk Milletinin ortak tavrı..
TBMM Meclisinde grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin, '' .ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına.'' karşı ortak bir bildiri hazırladılar.

Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan 80 milyonun her bir ferdinin, BM kararları hilafına, Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirme yönündeki maceracı girişimlerin kesin ve tartışmasız bir şekilde reddetme iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak dünya kamuoyuna ifade ve ilan ederek ortak bir tavırla karşı durdular.

Meclisimizde bulunan tüm siyasi farklı gruplarının bir konuda ortak bir tavırla karşı durmaları değerlidir, önemlidir .tarihidir..
*
Türk Ceza Kanunun 151’inci maddesi, hayvanları öldürme suçunu sadece SAHİPLİ hayvanların öldürülmesi ya da sahipli hayvana eziyet edilmesi durumunda ‘haklı bir sebep olmaksızın mala zarar verme’ kapsamında hapisle cezalandırıyor.
SAHİPSİZ hayvanlara karşı yapılan eylemler ise kapsam dışında. 
Yani suç sayılmıyor.

Güçsüzlerin,sahipsizlerin yaşam hakkı yok mu..?

O.SEYREK- KÜÇÜKKUYU