Remzi Kısa

BİZLER NE Mİ İSTİYORDUK ?

BİZLER NE Mİ İSTİYORDUK ?
Bizler ne mi istiyorduk? Bizler, her şeyden önce herkesin sağlıklı, mutlu, ilgileri  ve yetenekleri doğrultusunda en iyi biçimde eğitilmesini istiyorduk! Bizler, her şeyden önce herkesin ailesini insanca besleyebilecek düzeyde sürekli ve güvenli bir gelire sahip olmasını, herkesin, eline sıkıştırılacak ya da cebine sokuşturulacak üç beş  kuruşun,  ailesine birkaç gün yetecek erzak  poşetlerinin yolunu gözlemekten kurtulmasını,  sosyal güvenlik sisteminin tüm insanları kapsamasını istiyorduk!

 

Hayır, Hayır, Hayır!…

HAYIR HAYIR HAYIR !

Çünkü her akıl dünyayı ve olayları kendi penceresinden ve kendi gözüyle görür!

Çünkü hiç bir pencere her yere, her şeye açık değildir. Görüş alanı her yeri, her şeyi  hiç bir zamanı kapsayamaz!

Çünkü hiçbir akıl her şeyi değerlendirebilecek bilgi birikimine ve deneyime sahip olamaz. Bilgi ve deneyim birikimi dışında kalan konularda yanılmaya, yanıltılmaya mahkûmdur.  Danışmanlarınca kandırılmaya, kullanılmaya açıktır.

Her akıl ululanmaya, pohpohlanmaya, mağrurluğa, yağlanmaya, havalanmaya yatkındır.

RSS - Remzi Kısa beslemesine abone olun.