Türkiye ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” ...muş!!!

Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları), 2017

Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 53 oldu
Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edilmektedir.
Türkiye’nin 2017 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 53 oldu. Bu değer, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 53 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.
Tüketim mal ve hizmetlerinde en pahalı ülke İzlanda oldu
Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 166 ile İzlanda, en düşük ülke ise 47 ile Makedonya oldu.
 Tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksleri, 2017
[AB28=100]

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)
Türkiye’de en yüksek fiyat düzeyi endeksi kişisel ulaşım araçlarında oldu
Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 105 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkelerinin ortalamasının %5 üzerinde olduğu görüldü.
Diğer alt gruplar bazında ise; tüketici elektroniği endeksi 89 oldu ve bu grupta Türkiye’nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara nispeten yüksek olduğu görüldü. Buna karşılık lokanta ve oteller endeksi 63 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Giyim grubunda ise Türkiye, 54 endeks değeri ile karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.
Tüketim mal ve hizmetleri ve alt gruplarına ilişkin fiyat düzeyi endeksleri(1), 2017
[AB28=100]

__________________________________________________________________________________
AÇIKLAMALAR
 
Çalışmada kapsanan mal ve hizmet gruplarının içerikleri aşağıda verilmektedir;
Gıda ve alkolsüz içecekler: Ekmek ve tahıllar, et, süt, yumurta, meyve, sebze, su, meyve suyu ve diğer alkolsüz içecekler,
Alkollü içecekler, sigara ve tütün: Şarap, bira, vb. alkollü içecekler, sigara ve tütün ürünleri,
Giyim: Kumaşlar, erkek, kadın, çocuk ve bebek giyim eşyaları,
Tüketici elektroniği: Televizyon, ses ve görüntü kaydeden ve oynatan cihazlar, bilgisayarlar vb.,
Kişisel ulaşım araçları: Motorlu araçlar, motosiklet ve bisikletler,
Lokanta ve oteller: Yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama hizmetleri.

BANDIRMA GERÇEK-Edit:E.BİLGEN-1