Türkiye'deki En Büyük Mesele..

Türkiye’de ki en büyük mesele; yurt meselesidir. Evimizin meselesidir.Evimizin bağımsızlığı meselesidir. 
Türkiye’deki insanlar vicdani , siyasi kanaatleri ne olursa olsun, hangi partiye mensup bulunurlarsa bulunsunlar eğer Türkiye’nin gerçek milli bağımsızlığından yanaysalar ,Türk haysiyet ve şerefin i taşıyorlarsa ,yurduna sahip çıkmalıdır....Yani bugün dışardan yapılan saldırılar ,,evimizin içine yani yurdumuzun içine gizlice sokulan işbirlikçiler şu veya bu partiye karşı değildir. Bugün yapılan bütün saldırılar şu veya bu kanaate karşı değildir, . Bugün yapılan hesaplar,, yapılan planlar Türk Milleti’ne karşıdır ve Türk Milleti’ni imha etmek için, yok etmek için yapılmaktadır. 
Yaşayan bir millet ölmez.
Türk Milleti de böyle bir millettir..

***

79 yıl önce yaşadığımız zor ama kararlı günlere ne kadar benziyor,,,
Mustafa Kemal Atatürk 9.09 1928 yılındaki sözleri...
Hakkımızı korumak, bağımsızlığımızı emin bulundurabilmek için bütün toplumumuzca, bütün milletimizce bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletçe savaşmayı caiz gören bir yolu izleyen insanlarız!
ANADOLU her türlü tasallutlara, taarruzlara karşı bütün mevcudiyetiyle NEFİS MÜDAFAASI etmektedir. Anadolu bu müdafaası ile yalnız kendi hayatına ait görevi yerine getirmiyor. 
Belki bütün Şark'a yönelik hücumlara set çekiyor!
Bu Hücumlar elbette kırılacaktır.!
.Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. 
İşte ANCAK O ZAMAN GARP'TE, BÜTÜN CİHANDA HAKİKİ SÜKUN, hakiki REFAH VE İNSANİYET HÜKÜM SÜRECEKTİR! … 
Mustafa Kemal Atatürk 9.09 1928

***

Burda balık çok. Kaz Dağlarında yörük köylerinden Küçük Çetmi'ye çıktık.Ancak zaman içerisinden yaşlılar ölünce gençler buraları bırakıp bırakıp aşağıya inmişler.Köyde kimse yok.Yazın pikniğe geliyorlar. Diğer 12 yörük köyüne ilerde gideceğiz. . Her taraf zeytin ağaçları.İşte bu ağaçlar Küçük kuyuyu koruyor.Zeytin ve zeytinyağı ürün olarak değerli olduğundan ağaçların yerini yapılaşma almıyor. Nereye kadar dense

Bakanlar ve sektör temsilcileri  Meclis’te bir araya gelerek, kamuoyunda tartışma yaratan zeytinlik düzenlemesini görüştü. Görüşmeye ilişkin bilgilerde, sanayi alanları ile ilgili zeytinlik tasarısının ya daha sonra taraflarla da görüşerek yeniden düzenlenmek üzere tümüyle tasarıdan çıkarılması ya da tasarı üzerinde değişikliğe gidilmesi yönünde.
7. kez meclise getirilip red edilen zeytinlik düzenlemesinin emrivakiyle ,toplumsal kesimleri dışlayarak, gerçekleşmeyeceği anlaşılmıştır....bilemem...

----

Tarihi geçmişi antik döneme kadar uzanan, yemyeşil ağaçlarla çevrili kaz Dağı’nın yamacında kurulan Adatepe Köyü, son yıllarda kentten köye göçün simgelerinden birine dönüştü. Büyük şehirlerdeki stresten ve koşuşturmadan uzaklaşmak isteyenlerin , dünyada oksijeni bolluğu açısından ikinci sırada olması, doğal güzellikleri nedeniyle tercih ettiği Adatepe Köyü, oturduğumuz Küçükkuyudan 3 km yukarda.
İlk yerleşimin, Selçuklu döneminde Orta Anadoludan gelenlerle başladığı köy , Pers, , Roma, Selçuklu ve Osmanlı egemenliğinin izlerini taşıyor..Köylerden ayrılmalar başlayınca terk edilen bu evler taş mimarisi ile restore edilerek resimlerdeki güzellikler ortaya çıkmış.
Bu köyün 750 metre yukarısında resimde görülen antik geçmişi olan Zeus Altarı bulunuyor. Bu tepeden bütün Edremit 
körfezi ayaklar altında...

 

ORHAN SEYREK - KÜÇÜKKUYU