Ülkemizde erkekler kadınlardan daha çok internet kullandı.

İnternet kullanım oranı 2014 yılı Nisan ayında  16-74 yaş grubundaki bireylerde %53,8 oldu. Aynı yaş grubunda internet kullanımı erkeklerde %63,5 iken, kadınlarda %44,1’dir. 
İnternet kullanım oranı 2014 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) üniversite ve üzeri eğitimli kadınlarda %92,8 iken, erkeklerde bu oran %92,9 oldu. Düşük eğitim seviyelerinde ise internet kullanım oranında erkekler lehine fark görüldü.  İşgücü durumu dikkate alındığında 2014 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) işverenlerin %79,4’ü, kendi hesabına çalışanların %38,4’ü, ücretsiz aile işçilerinin %21,9’u, ev işleri ile meşgul olan bireylerin %23,4’ü, işsizlerin %55,9’u, emeklilerin ise %25,4’ü internet kullandı.Yaş gruplarına göre yıllar itibarıyla internet kullanım oranında ilk sırayı 16-24 yaş grubundaki bireyler aldı. 2007 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) bu oran %50 iken, 2014 yılının aynı döneminde 16-24 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı %73 oldu.    65-74 yaş grubu bireylerde ise bu oran 2007 yılında %1,4 iken, 2014 yılında %5 oldu. Hanelerde internet erişim oranı 2014 yılında %60,2 oldu. Aynı dönemde Avrupa Birliği     (AB-28) ortalaması ise %81 olarak gerçekleşti.