Zengin Fakir Uçurumunda Tehlikeli Büyüme

Dünya'da olduğu gibi Türkiye de de gelir dağılımı adaletsiliğinin yarattığı  zengin fakir gelir makası büyümeye devam ediyor. IMF, gelişmiş ülkelerde zengin ve yoksul arasındaki gelir uçurumunun artmakta olduğu konusunda uyarıda bulunarak, bu uçurumun son on yılların en yüksek seviyesinde olduğunu duyurdu.

En zengin %20'nin gelirden payı artığında, ekonomik büyümenin orta vadede azalacağını da belirten rapor, bir grubun zenginleşmesinin toplumun yoksul kesimlerine yansımadığını ortaya çıkarttı.

Raporda, en yoksul %20'nin gelir artışı yaşamasının ekonomik büyüme sağladığı da belirtilirken, IMF tarafından hazırlanan raporun kurumda görüş değişikliği yaşandığına işaret ettiği de iddia edildi.

Yoksulların ve orta sınıfın gelirinin artırılmasını öneren rapor, yüksek gelir gruplarına fayda sağlayan vergi harcamalarının ve vergi indirimlerinin azaltılmasını da öneriyor. Raporda zayıflayan sendikaların ve piyasa denetimlerindeki azalmanın da en zengin %10'un gelirden payını artırmasına sebep olduğu bildiriliyor.

Haber sol org - Mehmet Leventoğlu