2020 Tüik İşgücü Girdi Endeksleri

İşgücü Girdi Endeksleri, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2020

İstihdam endeksi yıllık %2,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,6 arttı, inşaat sektöründe %9,5 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise %4,0 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık %2,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe %11,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,9 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık %16,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %19,9, inşaat sektöründe %2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %15,7 arttı.

İşgücü girdi endeksleri yıllık değişim oranları (%), I. Çeyrek 2020

İstihdam endeksi çeyreklik %0,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,3 arttı, inşaat sektöründe %0,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik %1,9 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,7, inşaat sektöründe %2,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,6 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik %4,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,2, inşaat sektöründe %3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,3 arttı.

İşgücü girdi endeksleri çeyreklik değişim oranları (%), I. Çeyrek 2020

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık %18,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %18,6, inşaat sektöründe %15,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %17,3 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık %19,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %20,0, inşaat sektöründe %16,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %17,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık %13,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %11,5, inşaat sektöründe %12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,0 arttı.

İşgücü maliyeti endeksleri yıllık değişim oranları (%), I. Çeyrek 2020

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %5,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,5, inşaat sektöründe %5,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,9 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %6,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %6,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,9, inşaat sektöründe %5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,0 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %4,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,9, inşaat sektöründe %3,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,3 arttı.

İşgücü maliyeti endeksleri çeyreklik değişim oranları (%), I. Çeyrek 2020

İşgücü girdi ve maliyeti endeksleri ve değişim oranları, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2020
[2015=100]

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 20 Ağustos 2020'dir.

, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2020

İstihdam endeksi yıllık %2,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,6 arttı, inşaat sektöründe %9,5 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise %4,0 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık %2,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe %11,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,9 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık %16,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %19,9, inşaat sektöründe %2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %15,7 arttı.

İşgücü girdi endeksleri yıllık değişim oranları (%), I. Çeyrek 2020

İstihdam endeksi çeyreklik %0,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,3 arttı, inşaat sektöründe %0,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik %1,9 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,7, inşaat sektöründe %2,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,6 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik %4,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,2, inşaat sektöründe %3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,3 arttı.

İşgücü girdi endeksleri çeyreklik değişim oranları (%), I. Çeyrek 2020

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık %18,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %18,6, inşaat sektöründe %15,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %17,3 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık %19,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %20,0, inşaat sektöründe %16,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %17,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık %13,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %11,5, inşaat sektöründe %12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,0 arttı.

İşgücü maliyeti endeksleri yıllık değişim oranları (%), I. Çeyrek 2020

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %5,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,5, inşaat sektöründe %5,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,9 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %6,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %6,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,9, inşaat sektöründe %5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,0 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %4,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,9, inşaat sektöründe %3,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,3 arttı.

İşgücü maliyeti endeksleri çeyreklik değişim oranları (%), I. Çeyrek 2020

İşgücü girdi ve maliyeti endeksleri ve değişim oranları, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2020
[2015=100]

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 20 Ağustos 2020'dir

BANDIRMA GERÇEK- 22.05.2020