AKP ve Başkan Mecliste Azınlık Değildir!

AKP ve BAŞKAN MECLİSTE AZINLIK DEĞİLDİR !____

AKP 301 i bulamadı diye geviş getirenler !

Yeni Türkiye nin Başkanı sayın R. Tayyip ERDOĞAN, 295 vekille sırf kanun değişikliği yaptırmak, kanun çıkarmak şöyle dursun, İSTEDİĞİ HUSUSLARDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BİLE YAPTIRACAK GÜCE ULAŞMIŞTIR...BİLİNE !

* Milli olarak adlandırılacak hususlarda 295+49+43=387 SAYISI VARDIR. Anladınız siz onu...

** Gayrı Milli olarak adlandırılacak hususlarda 295+67 =362 SAYISI VARDIR. Bunu da anladınız !

*** Kanun çıkarmak için de yeter sayısı ve salt çoğunluğu zaten vardır. Bunu herkes anlamalı zaten...

TOPLANTI YETER SAYISI: Meclis'in toplanabilmesi için üye tam sayısının en az 3 te 1’i gerekirken toplantı yeter sayısının en az 184 olması gerekiyordu. Yeni sistemde toplantı yeter sayısı 200’e çıkıyor.

KARAR YETER SAYISI: TBMM’de toplananların salt çoğunluğunun karar yönünde oy kullanması gerekir. Salt çoğunluk sayısı hiçbir zaman TBMM’nin dörtte birinin bir fazlasından az olmamalıdır. Buna göre, karar yeter sayısı, yeni sistemde 139'dan 151'e yükselecek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YETER SAYISI: Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3'te 2'si olan 367 milletvekili sayısı yeni sistemde 400 olacak.

Her 3 hususta da CHP vekillerini hiç dahil etmeden bile, KANUN ÇIKARMAK ve Anayasa değişiklik kararları alınacak bir sonuç vardır... Kimse, partili vatandaşları aldatmasın !

BANDIRMA- 29-06-2018-NOGAYTÜRK 10. köy

REFERANDUM KARARI: Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi için 550 sandalyeli Meclis'te 330 oy yeterli oluyorken, yeni sistemde 360 oy gerekecek.

YÜCE DİVAN: TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun, yani en az 301 milletvekilinin vereceği önergeyle cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması talep edilebilecek, üye tam sayısının beşte üçünün, yani 360 vekilin oyuyla soruşturma açılmasına karar verilecek ve soruşturma açılmasının ardından Yüce Divan'a sevk için ise üçte iki çoğunluk, yani 400 milletvekilinin desteği gerekiyor.

ERKEN SEÇİM KARARI: TBMM'nin erken seçim kararını ise beşte üç çoğunluk, bir başka deyişle üye tam sayısı 600'e yükseltilen Meclis'te 360 oyla alınabiliyor.