Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu 17 Kasım'da Başlıyor

Bandırma Kent Konseyi ve Bandırma Belediyesinin Paydaşı olarak bulunduğu Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 17-19 Kasım’da Grand Asya Otel’de gerçekleştirilecek.

BALIKESİR ARKEOLOJİ BULUŞMALARI SEMPOZYUMU 2022 “KÜLTÜR VARLIKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” PROGRAM AKIŞI VE DAVETLİ KONUŞMACILAR
17 KASIM 2022 – PERŞEMBE
10:45 – 11:00 ARA
12:30 – 14:00 ARA
09:00 – 10:00
10:00 – 10:45
11:00 – 12:30
14:00 – 15:20
KAYIT AÇILIŞ OTURUMU DAVETLİ OTURUMU SÖZLÜ SUNUMLAR
Moderatör: Prof. Dr. Havva İŞKAN IŞIK
Prof. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ANTANDROS SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin KOÇHAN
•Hasan BİNAY – “Aydos Kalesi Kaleiçi Kazıları Konservasyon, Sergileme ve Çevre Düzenleme Uygulamaları”
•Gizem DEMİRCİ, Hasan BİNAY – “Haydarpaşa Gar Sahası Arkeolojik Kurtarma Kazıları Belgeleme ve Koruma Çalışmaları”
•Berna ALPAGUT, Ayşegül ŞARBAK, Gülşah GÜLER – “Sürdürülebilir Kültürel Miras için
Kent Müzeciliğinin Önemi: Mustafakemalpaşa Atatürk Kent Müzesi Girişimi”
•Safiye AYDIN – “Kültür Varlıklarının
Sürdürülebilirliği Bağlamında Prusias Ad
Hypium Antik Kentine Genel Bir Bakış”
ADRAMYTTEİON SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet YARAŞ
•Hüseyin Murat ÖZGEN – “Antikitesinden
Günümüze Hektonnesoi - Ayvalık Adaları :
“Romantik Peyzaj” Algısında Unutulan Kültür
Mirasını Arkeoloji Metodolojisiyle Tanımlamak”
•Zuhal ÇELİKLİ, Yılmaz BÜKTEL – “Koruma ve
Yeniden İşlevlendirilme Üzerine Bir Çalışma:
Mihaniona Rum Okulu”
•Hasan Sercan SAĞLAM – “MekansalSüreklilik ve Sürdürülebilirlik: AdramytteionOrta Çağ Kent Surları – Burhaniye ÖrenMahallesi İlişkisi”
•Mehmet Rıfat AKBULUT – “Kitleler İçin Arkeoloji: Arkeoloji Parkları ve Ören ArkeolojiParkı”
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversiesi
Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU
Ankara Üniversitesi
Kültepe Kazı Başkanı
15:20 – 15:45 ARA
18 KASIM 2022 - CUMA
15:45 – 17:25
09:30 – 10:50

SÖZLÜ SUNUMLAR
ANTANDROS SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah SOYKAN
•Orhan BİNGÖL – “Sürdürülebilirlik Sürdürülmeli mi?”
•Figen ERDOĞDU, Zühal Eylül İÇLİ – “Ayvalık Sahasındaki Tehdit Altındaki Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği Özelinde Müdahale Yöntemleri: Ayvalık Örnekleri”
•Hazel NUMANOĞLU, Hüseyin CEVİZOĞLU,
Onur ZUNAL – “Arkeolojik Mirasın Sürdürülebilirliğinde Alan Yönetiminin Önemi”
•Aytekin YILMAZ – “Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi Tarafından Gerçekleştirilen Sondaj Kazılarından Örnekler”
•Zühal Eylül İÇLİ –“Mysia – Troas – Aiolis’ten Ele Geçen Bir Grup Özel Koleksiyon Pişmiş Toprak Figürin Özelinde Sürdürülebilir Bir Yaklaşım: “Bağlamından Koparılan Eseri Okumak””
ANTANDROS SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
•Reyhan ŞAHİN – “Miletopolis
(Mustafakemalpaşa/Bursa) Antik Kenti: Antik Kaynaklar Arkeolojik ve Epigrafik Buluntular Üzerinden Bir Değerlendirme”
•Hande BULUT – “Balıkesir Kıyı Şeridi
Paleolitik Çağ’ına İlişkin İlk Sonuçlar ve Değerlendirmeler”
•Ayşe SARIHAN – “Mysia Bölgesinde Bir Bizans Savunma Yapısı 2: Pegadia (Bigadiç) Kalesi”
•Derya YALÇIKLI– “Prehistorik Çağ’da Havranİnboğazı Mağaraları”
ADRAMYTTEİON SALONU
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi H.Murat ÖZGEN
•Nurettin ARSLAN –“Assos”
•Ahmet TERCANLIOĞLU, Benan LAFÇI
– “İdeoloji İçerikli Kültürün Yaratımı ve Korunmasına Trajan Sütunu, Kyzikos Hadrian Tapınağı Frizi’nin Parth-Roma Savaşı Sahnesi ve Marcus Aurelius Sütunu Bağlamında Hermeneutik Açıdan Kısa Bir Bakış”
•Nurettin KOÇHAN – “KyzikosHadrian Tapınağı’nda Bin Yıllık Tahrip”
•Şehrazat Karagöz – “İstanbul Arkeoloji Müzelerine Geçmiş Yıllarda Daskyleion Eserlerine Farklı Bir Bakış”
ADRAMYTTEİON SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzet DUYAR
•Onur ZUNAL, Gizem DEMİRCİ – “Son Dönem Klaros Kutsal Alanı Kazılarında Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Korunmasına Yönelik Sürdürülen Projeler”
•Sabriye ÇELİK UĞUZ, Şeyma YILDIZ –
“Adramytteion Temalı Alternatif Rotalar ve Rotalarda Alternatifler”
•Yeşim KİRMAN – “Mysia’da Geleneksel Dokumacılığın Gelecek Nesillere Aktarılması”
•Mustafa TÜRK – “İvrindi’nin Arkeolojik Potansiyeline Dair Kısa Bir Değerlendirme”
17:25 – 17:45 ARA
17:45 – 19:00 BANDIRMA ARKEOLOJİ MÜZESİ ZİYARETİ
10:50 – 11:15 ARA
12:35 – 14:00 ARA
15:20 – 15:45 ARA
11:15 – 12:35
14:00 – 15:20
15:45 – 17:05

ANTANDROS SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürcan POLAT
•Derya Şahin – “Apollonia Ad Rhyndacum Kız Ada Kazıları”
•Ahmet YARAŞ – “Edremit Güre Kilisesi VeRoma Buluntuları”
•Mehmet Kayhan MURAT – “Zeytinliada Güney Kilisesi”
•Aytekin YILMAZ – “Altınoluk KurtarmaKazısı”
ANTANDROS SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yasemin POLAT
•Eser ÇALIKUŞU – “Bursa Saltanat Kapısı Tarihi ve Mimari Özellikleri”
•Nurperi AYENGİN – “Karadeniz’de Bir Kutsal Alan: Kâhin Tepe”
•Şirin Gülcen EREN – “Çanakkale Boğazı Antik Dönem Geçişleri Üzerine Mekânsal Bir İnceleme”
•Ahmet BİLİR, Mustafa ŞAHİN – “Avşa Adası Prehistorik Yerleşimi”
ANTANDROS SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Rıfat AKBULUT
•Ali Rıza CAN, Ayşegül ŞAHİN, Sadet BIÇAK, Derya ATAMTÜRK, İzzet DUYAR – “Panaztepe’de
(İzmir) Geç Tunç Çağında Ölü Gömme Gelenekleri”
•İzzet DUYAR, Derya ATAMTÜRK, Ayşegül ŞAHİN, Sadet BIÇAK, Ali Rıza CAN – “Panaztepe (Menemen, İzmir) İnsan İskelet Kalıntıları”
•Derya ATAMTÜRK, Sadet BIÇAK, Ayşegül ŞAHİN, İzzet DUYAR – “Adramytteion’da (Burhaniye, Balıkesir) Erken ve Orta Bizans Dönemi İskeletlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi”
•Özlem ÇAKAR KILIÇ – “Etnoarkeolojik Bir Değerlendirme: Karakolköy Yel Değirmenleri”
ADRAMYTTEİON SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Derya YALÇIKLI
•Güzin BİLİR – “Herakleia Pontika: Akheron
Nekropolü”
•Meltem ÖZKAYA – “Hellenistik Kraliçeler ve Kyzikos”
•Serap ALPER– “Horasan’dan Edremit Körfezi’ne Dervişler, Fakihler, Gaziler: TaylıBaba Figürü Özelinde Körfez’de Yer Eden Kurucu Söylevi”
17:05 - 17:20 ARA
12:00 – 14:00 ARA
19 KASIM 2022 – CUMARTESİ
17:20 – 19:00
09:00 – 17:00
09:00 – 12:00
14:00 – 17:00
KAZI BAŞKANLARI OTURUMU VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
ARKEOLOJİK KAZI ALANLARI ZİYARETİ

KyzikosKazı Alanı (Erdek)
Kazı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERCANLIOĞLU
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Zeytinli Ada (Erdek)
Eski Kazı Başkanı: Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

15-11-2022/BANDIRMA KENT KONSEYİ