Balıkesir Valiliği Açıkladı.Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınacak

Seyahat İzin Belgesi

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

1) Yeni normalleşme süresi içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 18 Mayıs 2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlarımıza dair uygulamaların yeniden düzenlendiği; yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildiğinden, bu kapsamda yurt dışından planlı uçuşlarla (diğer yollarla vatandaşlarımızın ülkeye planlı gelişleri dahil) gelen vatandaşlarımıza yönelik Sağlık Bakanlığının yazısında belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından ilgili il/ilçe müdürleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, havalimanı mülki idare amirlerince yurt dışından uçak planlaması yapılmadan önce belirlenen tedbirlerin havalimanında uygulanabilirliğinin tespit ve teyidinin yapılması; yeni uygulamaya göre, Evde COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu imzalatılarak kişilerin havalimanlarından veya KYK yurtlarından ayrılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, havalimanından Ülkemizin değişik illerine gidecek kişilerin ve KYK yurtlarından çıkacak kişilerin pasaport belgelerini ibraz etmeleri suretiyle yurtiçi seyahat kısıtlamasından muaf tutularak Valiliklerce bu kişilerin ulaşımları için planlama yapılmasına,

2) Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir. Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmesine ve bu kapsamda;

a) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir.

b) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecektir.

c) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerdir.

ç) Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.

d) Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

e) İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.

f) Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacaktır. (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)

g) İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.

ğ) 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de İç İşleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklardır.

Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

3) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 20.05.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararının 2.maddesinin B-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR başlıklı 1.b maddesine yufkacıların ilave edilmesine,

4) İl Hıfzıssıhha Kurulunun 20.05.2020 tarih ve 2020/39 sayılı kararı ile ilimizde Ramazan Bayramı ve arifesinde yani 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu kapsamda kısıtlama uygulanan günlerde CMK'ya göre Barolar tarafından görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirleri uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Balıkesir Valiliği

22-05-2020