Balıkesir Valiliğinden Kurban Bayramı Covid-19 Tedbirleri Bildirisi

Balıkesir Valisi Hasan ŞILDAK , ‪İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce  ile birlikte helikopterle güzergah denetimlerinde bulundu  ve İzmir-Ayvalık Karayolu üzerinde Altınova Yol Kontrol Noktasında trafik denetimi çalışmalarını inceledi ve trafik denetim  görevlilerinin  ve Vatandaşların bayramını kutladı. 

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığında 30.07.2020 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda Kurban Bayramında il genelinde uygulanacak Covid -19 tedbirleri yayınlandı.

Bildiri metni: 

""Covid­19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Kurban Bayramında ilimiz genelinde;

1-Maskesiz sokağa çıkılmamasının devamına ve kolluk birimlerimizce denetimlerin artırılarak devamına,

2-Toplu bayramlaşma yapılmamasına, bayram namazı çıkışında camilerde yapılan bayramlaşmalarda mesafe kuralına uygun ve temassız bayramlaşılması hususunda vatandaşlarımızın uyarılmasına ve gerekli tedbirlerin müftülüklerimizce hassasiyetle alınmasına, resmi bayramlaşma programlarının sınırlı sayıda katılım ve alınması gereken tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

3-Toplu mezarlık ziyareti yapılmamasına, mezarlıklarda pandemi tedbirlerine uygun olarak ziyaret yapılması için gerekli tedbirlerin belediyelerimizce alınmasına,

4-Toplu yemek organizasyonları yapılmamasına, toplu katılımın olduğu düğün, nişan gibi merasimler için alınması gerekli tedbirlere ilişkin gözetim ve denetimlerin bayram süresince hassasiyetle sürdürülmesine

5-Vatandaşlarımızın kurbanlarını kesmek üzere bulunacakları mezbahalarda maske, mesafe kuralına uyulmasına, gerekli hijyen ve çevre koruma önlemlerinin belediyelerimiz ve işletmecilerce alınmasına,

6-Avm ler ve toplu olarak bulunulan lokanta, kafe, kahvehanelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına, bu yerler için denetimlerin bayram süresince titizlikle yürütülmesine,

7- İkametlerinde izlem/gözlem altında tutulan temaslı kişilerin 14 gün süreyle ilgili kolluk birimi tarafından kontrol altında tutulmasına, her gün kolluk personelince en az iki kez bizzat ikametlerde kontrol yapılmasına,

8-Düğün, nişan, mevlit vb. toplu etkinliklerde belirlenmiş olan kurallara uyulması hususunun daha etkili olarak denetlenmesine,

9-İşyeri ve işletmelerde yapılan denetimler sonucunda kurallara uyulmadığının tespit edilmesi halinde yazılı olarak uyarıda bulunulmasına, buna rağmen kural ihlalinin ısrarla sürdürülmesi durumunda cezai işlem yapılmasına,

10-Kolluk birimlerinin gerçekleştireceği yol kontrolleri ve diğer denetimlerde Covid-19 (+) pozitif olan bir hastaya rastlanılması halinde, kişinin ivedi olarak çağırılacak ambulans ile hastaneye naklinin sağlanması, ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre idari para cezası uygulanması ve adli işlem yapılmasına,

11-Kolluk birimlerinin gerçekleştireceği yol kontrolleri ve diğer denetimlerde izlem/gözlem altında olması gereken bir kişiye rastlanılması halinde, aynı şekilde idari para cezası uygulanması ve adli işlem yapılması, ayrıca sağlık birimine bildirilerek ilimizdeki ikametinde izlem/gözlem altına alınmasının temin edilmesine,

12-Bütün Pazar yerlerinin talimatlara uygun şekilde denetlenmesi, özellikle pazara girişlerin kontrollü giriş noktalarından genel kolluk ve belediye zabıtası tarafından içeride en fazla satıcı sayısının iki katı kadar müşteri bulunacak şekilde giriş sağlanmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirleri uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy Birliğiyle karar verilmiştir."

30-07-2020/BALIKESİR VALİLİLİĞİ