Balıkesir'e "Gölge Etme, İhsan İstemem.."

BALIKESİR'E "GÖLGE ETME, İHSAN İSTEMEM.."

2014 yılı resmi nüfusu 143 bin olarak belirlenmiştir, gayri resmi nüfusu ise 200 bine yaklaştığı tahmin edilmektedir.

Günümüzde Bandırma, Balıkesir ilinin sanayi dalında ekonomik merkezi durumuna gelmiştir. 

2008 verilerine göre Balıkesir ilinde en yüksek kurumlar vergisi ödeyen 100 firma arasından 34'ü, 

ilk 10 firma arasından 4'ü Bandırma ilçesindedir. 

İlçenin il genelindeki kurumlar vergisi payı %20.6'dır. 

Yine 2008 verilerine göre il genelinde en yüksek gelir vergisi ödeyen 100 kişiden 17'si, 10 kişiden 5'i 

Bandırma ilçesindedir. 

Bu sayılarla Bandırmalı mükelleflerin il genelindeki payı %29'dur.

İlçe ekonomisi 10.000 kişi istihdam etmektedir. 

Bu istihdam hacminin %50si sanayi, %20'si tarım, %30'u hizmetler sektöründe çalışmaktadır. 

Sanayi sektöründe çalışan nüfusun %30'u tarıma dayalı sanayide, %10'u kimya sanayisinde, 

%5'i madencilik, %5'i makine sanayisinde çalışmaktadır.

Balıkesir il ekonomisinin %25'i merkezce üretilirken; %14'ü Bandırma tarafından üretilmektedir.

Marmara denizinde bulunan 2.büyük limanı Bandırma'da bulunmaktadır.

Bandırma limanına her gün düzenli olarak İstanbul'dan Feribot seferleri yapılmaktadır.

Sosyoekonomik Göstergeler:

Nüfus: 152.480

Şehirleşme oranı: 85,27

Nüfus yoğunluğu: 215

Sanayi sektöründe çalışanların oranı (%): 15,77

Tarım sektöründe çalışanların oranı (%): 31,83

Hizmet sektöründe çalışanların oranı (%): 52,40

İşsizlik oranı (%): 6,97 (Türkiye'de 287.sırada)

Okur-yazar oranı (%): 93,10 (37.sırada)

Kişi başına genel bütçe geliri (TL): 706,831 (12.sırada)

Vergi gelirlerinde ülke içindeki payı (%): 0,32643 (19.sırada)

Ayrıca sosyoekonomik açıdan Bandırma, 852 ilçe ve 78 il arasında 

(İstanbul, İzmir ve Ankara liste dışı) arasında Türkiye'nin 23. gelişmiş kentdir.

Büyük şehir yasasıyla 2014 yılından bugüne Balıkesir Büyük Şehir Belediyesinin en büyük ilçesi 

Bandırma ve belediyesidir..

 

Bandırma, Türkiye'nin 23. gelişmiş,

Vergi gelirlerinde ülke içindeki payı (%): 0,32643 19.sırada olan 

Balıkesir il ekonomisinin %25'i merkezce üretilirken; %14'ü yani Balıkesir'in ürettiğinin % 56'nı üreten

Bandırma'dır.

Buraya kadar Bandırma'yı tanıtmışken, Balıkesir B.Ş.B'den yeterli hizmeti alabiliyormu?...

Tüm Bandırma'lıların yüksek sesle söyleyebileceği gibi kocaman...HAYIR

Bandırma'nın en önemli gelir kaynaklarına, bina,arazi,araç, iş makinalarına el koyan Balıkesir B.Ş.B.si 

ve  devasa bütçesiyle Bandırma'ya hangi hizmetleri yapmış anlatmasını bekliyoruz..

Bugüne kadar hangi projelere imza atmışlar ki bundan sonra "Projeleri patlacağız" diyorlar.

Soruyorum,

1.) Trafik sorununu nasıl çözeceksiniz?..(Sizin sorumluluğunuzda)

2.) Bandırma-Balıkesir (110 km) ulaşım ücreti 12.-TL... Bandırma-Devlet Hastanesi (6 km) 2.5 TL. iken,

Ulaşımda yüksek ücretleri nasıl çözeceksiniz yani indirim yapacakmısınız ve nasıl?..(Sizin sorumluluğunuzda),

3.) Bandırma halkını cezalandırmak için ortalama metreküpü 5.63 TL. olan su fiyatlarını kaç liraya düşüreceksiniz?..

(Sizin sorumluluğunuzda),

4.) Ana arterlerin tüm sorumluluğu size ait yolları rastgele kazmayı, sonrasında asfalt dökmeden köstebek yuvası 

gibi bırakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz  ve yolların bakımını ne zaman yapacaksınız?..

Ayrıca çöpleri toplayacakmısınız?...(Sizin sorumluluğunuzda),

5.) Mezarlıklar sizin sorumluluğunuzdayken, para getirmiyor diyerek hizmet vermediğinizden dolayı   

Bandırma Belediyesinin  şehrimize ve ölülerimize sahip çıkmak zorunda bıraktığınızın utancını taşıyormusunuz?..

 "Her canlı bir gün ölümü tadacaktır" şiarını dilinize pelesenk yapıp ama hizmetten kaçındığınız 

"ölülere" ne zaman saygı duyup hizmet vereceksiniz?..(Sizin sorumluluğunuzda),

6.) Bandırma, Büyükşehir olduğu için Balıkesir'e Sanayisiyle,Tarımıyla, Turizmiyle, ekonomisiyle, 

sosyoekonomisiyle,kültürüyle,sanatıyla,tarihiyle (yukarıda rakamlarıyla belirttiğim)  katkı verirken, 

siz Bandırma'ya ne verebileceksiniz?..

Yanıtınızı şimdiden vereyim...

KOSKACAMAN HİÇ!..

Dünya harikasının yer aldığı Kyzikos Antik Kentine sahip olduğumuz topraklardan biz Bandırma'lar size felsefi sesleniyoruz.

Diyojen'in, büyük İskender'e seslendiği gibi,

GÖLGE ETME, İHSAN İSTEMEM..

Ozanca