Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Zarara Uğratıldı İddiası

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 15 Bin Öğrenci sayısına ulaşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde yüzyüze eğitim ertelenirken Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yeni fakülte ve sosyal binalar için açtığı ihalelerde kamu yararına gerekli özenin gösterilmediği  ve Üniversiteye ayrılan ödeneklerin rantabl kullanımıyla  ilgili olarak üniversite bütçesinin iddialara göre yaklaşık 15 Milyon TL zarara uğratıldığı iddia edildi. 

AÇIK EKSİLTME YERİNE NEDEN DAVET ÜSÜLÜ TERCİH EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre Pandemi nedeniyle eğitime ara verilen üniversitenin ihtiyaç duyduğu yeni fakülte binalarının yanısıra spor ve sosyal tesis ihtiyacına yönelik projelendirilen stad ve salon yapımı işinin 91 Milyon muhammen bedelle Üniversite İhale Komisyonunca  açıklanan tarihte  açık eksiltme usülünce ihale edilmeyip önce  ileri bir tarihe ertelendiği  daha sonra  ise, acil durum olmadığı halde davet üsülü ile  yapılmasından dolayı  Bandırma 17 Eylül Üniversitesine tahsis edilen  bütçenin zarara uğratıldığı iddia edildi.  

14-09-2020