Bandırma Belediye Meclisi Mart Toplantısı Kararları

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN KARAR ÖZETLERİ

 

 

KARAR NO:31 -  Belediye Meclisinin 04/02/2016 Tarihli Olağan Toplantısına ait Tutanak Aynen ve Oybirliği ile  Kabul edilmiştir.

 

ARA KARAR- (2) Adet Gelen Evrak ve (3) Meclis Üyesinin mazeret dilekçelerinin gündeme alınarak  bu günkü Meclis Toplantısında görüşülmesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir

 

KARAR NO:32- 600 Evler Mahallesi, 400 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:33- 600 Evler Mahallesi 739 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:34 - 100.Yıl Mahallesi, 842 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:35 - Edincik Mahallesi,Hıdırköy-Bezirci-Sazlıdere mevkiinde İmar Planı değişikliği  yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesi; Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:36 - 600 Evler Mahallesi 377 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi                                     hakkındaki İmar Komisyonu Raporu görüşülmüş olup; İlçemiz 600 Evler Mahallesi, 377 Ada, 18-19-40-41-42-43-44-45-46-47 ve 57 Parsellerde 19M2D İmar Paftasında x:10800-11035 y.9559-9560 koordinatları arasında yol güzergahlarının değiştirilerek yeşil alan olarak alan ayrılmasına ve bütüncül bir Ticaret Alanı oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin onaylanması;Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO:37 - Paşamescit Mahallesi, 227 Ada da  İmar Planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu görüşülmüş olup; İlçemiz Paşamescit Mahallesi, 227 Ada, 12-13 ve 38 No.lu parsellerde 20M1C İmar Paftasında x:10195-10214