Bandırma Belediyesi 157 Dönüm Lojistiğini Sattı Mı ?

BANDIRMA BELEDİYESİ 157 DÖNÜM LOJİSTİĞİNİ SATTI MI ? (1)

105 MİLYON TL nin... hazin ve trajik hikayesine başlayalım !

Eti Maden İşletmelerinin yanındaki, Bandırma Belediyesine ve Bandırmalılara ait 157 dönüm ARAZİ 105 Milyon TL’na satıldı mı ? Devir mi edildi ? 

Öncelikle ; burası pek ayak altında olmadığından, arazinin vasfı işlevi ve içindekileri hakkında Bandırmalıları bilgilendirelim. Belediyenin siyasileri ve bürokratları, sadece Tolga TOSUN döneminde bu lojistik tesislerin revizyonu için 2 Milyon harcandığı gibi konularda, bu mevzuuları karanlıkta tutuyorlar çünkü...  Aydınlatalım bizde..!

Eski Belediye Başkanlarımızdan Rahmetli Hasan SUR döneminde, Belediyeye ve Bandırmalılara kazandırılan bu arazi, Belediyenin neredeyse tüm lojistiğini oluşturuyor. Toplamı 157 dönüm ve asfalta bakan 30 dönümü Ticari alan, 127 dönümü ise ; Belediye Hizmet Alanı olarak planlarda işli... (Belediye Hizmet Alanı olarak planlara işlenen yerlerin satışı ve devri pek kolay değildir de...Parmak kaldır-indir meclis üyeleri de sorumludur ve ileride hesap vermek zorunda kalabilirler.)

Buradaki hareketlilik, 157 dönümün bitişiğindeki demiryolu geçen yerin ve üstünün, TCDD ye ait olması ve TCDD nin depolama alanı ihtiyacı yüzünden 2018 yılında, Belediyeye ait bu araziye göz dikmesiyle başladı. Bu ihtiyaç için de, söz konusu arazi için fiyat değerlemeleri yapıldı ve 2018 yılında çıkan fiyatlama dönümü 1 milyon şeklinde oluştu. TCDD parasızlıktan mı, kamulaştırma yasası gereği Belediyeye Hizmet Alanı olarak planlara işli olmasından mı bilmiyorum, bu araziyi alamadı. TCDD Ankara ayağında bu bölgede oluşturulan 1/100.000 ÇDP ayağında, Çanakkaleden Bursa ya oluşturulacak demiryolu ile kesiştiğinden, lojistik merkezi için burası uygun görülmedi.

Yani ; Bandırma Belediyesi burayı Kamulaştırma Kanunu Kapsamında devir ederken bunun satış olması için uğraşmadı ve bu devire ilişkin Meclis kararlarının çıkarıldığı 2021 Kasım ayından önce bir reel ve yeni fiyat değerlemesi yapmadı, yaptırmadı. Hele içinde bulunan tesislerinin değerlemesini hiç yapmadı. Bu tesislerin başka bir yere taşınması maliyetinin hesabını da yapmadı ! Ben değerleme uzmanı değilim ama uzmanlardan aldığım bilgiye Belediye eğer o tesisleri başka bir yere nakledecek ise ; ( Bandırma Belediyesinin 10.000 dönümü tarla olmak üzere, 12.000 dönüm daha arazisi var.)  naklin ve imalatın maddi maliyeti en az 40-50 milyon TL olacağı şeklindedir. Bu hususlar da ne meclis toplantılarında, ne komisyonlarda konuşulmadı, 105 milyonluk satışın reelde yarı yarıya ineceği düşünülmedi ve Bandırmalılara bilgi verilmedi tabii.

Meclisimizdeki (CHP+AKP+İYİ PARTİ+MHP) üyeler de, parmak kaldır parmak indir yaptıklarından, bu detayları sorgulamadılar ve görevlerini, KAMU ZARARINI ÖNLEME görevlerini, BANDIRMALILARA BİLGİ VERMEK konularını, gereği gibi ifa etmediler tabii... O yüzden de ben bu konularda, Bandırmalıları aydınlatmak ihtiyacını hissettim.   

BANDIRMA BELEDİYESİNE (seçimlerde geliyor) PARA MI LAZIM ?

Yoksa, Bandırmalıların mülklerini satıp-savmak mı bir ihtiyaç, bir gereklilik oldu ? 

Bandırma Belediyesi, siyasi projeleri için paraya ihtiyaç duyuyordu ise ; 157 dönümün önündeki, planlara TİCARİ ALAN olarak işlediği yeri projelendirip, ihalelerle satsaydı... hem 127 dönüm Belediye Hizmet Alanı elinde kalır, hem de sadece bu 30 dönümden, 500 milyon gelir elde edebilirdi... değil mi ? Hem de istihdam yaratabilirdi ! Ama bu konuda nedense hiç çalışma yapılmamış gözüküyor, hiç düşünülmemiş hatta ! Bandırmadaki meclise başkan ve üye veren siyasi partiler de bu konuda suskun, hatta ilgisiz ve hatta zırcahil ve bilgisizler ki, işbu kamu zararına yol açacak bu devir-satış olayında, tek kelime ses çıkarmıyorlar ?

Düşünebiliyor musunuz ? Bu arazinin devir ve satışına ETİ-MADEN e bir BOR ile ilgili uç ürün tesisi kurması yolunda, belki istihdam yaratır düşüncesiyle meclisimizden habire kararlar çıkartılıyor ve Başkan a tek başına yetki veriliyor. Başkan da, ETİMADEN ile pazarlıklara girişiyor ve 157 dönümü 157 milyona değil, 2022 fiyatına ( 2022 değerlemesi yapılsaydı bu yerin dönümü en az 3 milyon olabilirdi.) değil, 2018 in %50 altında 105 milyona satış kabul ediliyor. Bunun yarısının o lojistiğin taşınmasına harcanacağını da düşünürsek, burası bedavadan 50 milyona Eti Maden e peşkeş çekiliyor değil mi ? 

127 DÖNÜM BELEDİYE LOJİSTİĞİNDE NELER VAR ?

Neler yok ki ! Asfalt Şantiyemiz orda ve orada imal edilen asfalt ile yollarımız asfaltlanıyor. Yol çizme ve Tabela Atölyemiz orda. Belediyeye ait tüm araçlara ait tamirhane atölyemizde orada...Yıkama-Yağlama ve Marangoz Atölyemiz, Demir-Kaynak Atölyemiz, devasa depolarımız orda, Sosyal İşler ve Temizlik İşleri Şantiyelerimiz orda, Fen İşlerine ait depo ve tesisler orda, Elektrik Etüd depoları orda, Belediye Akaryakıt İstasyonu/Benzinlik orda...Benim bilmediğim-görmediğim Belediye işlevlerine ait birçok yapılar orda...Aslına bakarsanız, Belediyenin kalbi orada... Bu kalbi, bir kalp ameliyatının maliyetini düşünmeden söküp atacaksınız ve oraları yıkıp, düzleyeceksiniz öyle mi ? 

Bu devir ve satışa ses çıkarmayanlar... Bilmez misiniz ki ; ETİ MADEN ve BOR İşletmeleri Varlık Fonunda, iki dudak ile yarın bu hazine, BAE ne, KATAR’a satılırsa ne olacak ? Bandırma da daha önce etüd için gezen araplar vardı, bu arapları gezdiren siyasilerimiz de vardı...Sahi o araplar, Bandırma nın nelerine göz dikmişlerdi ? Neden bir tek siyasi bu görüşmelerin içeriğini halka açıklamadı mesela ? BAE nin ETİ MADEN e ETİ BOR a göz diktiğini ve bu konuda görüşmeler olduğunu bilmiyor muyuz ? Mevcut ETİMADEN İşletmeleri ve Bandırma Limanı birlikte pazarlanırsa, demiryolları, kara yolları, deniz yolları, hava yolları gibi tüm stratejik lojistik tesislerimiz, TC Devletinin döviz ihtiyacı yüzünden, hazır Varlık Fonuna alınan burası araplaşırsa Bandırmalılar çok mu memnun olur ? Bilmiyorum !

Haa ; meclis kararlarını istedim Belediyeden, gelince... detaylarını yazacağım da ! ETİ-MADEN Belediyemize 3 yıllık süre verdi yaa, bu 3 yılda, işbu 157 dönümü... benim istediğim evsafta planla ve planlara işle ve tapuyu ver dedi/demiş. Tapuyu devir edeceğimiz adres dahi bilinmiyor ! Burası da karanlık ! ETİMADEN in istediği plan değişikliklerinin içeriğini, neden kimse bilmiyor ? Bu içerikler, derhal açıklanmalı mesela !  Bu istenen plan değişiklikleri Eti Maden’in ihtiyacı doğrultusunda mı, yoksa BAE nin istedikleri doğrultusunda mıdır ? Tek başına bu pazarlıkları yürüten sayın Başkan Tolga TOSUN un, borcudur bu açıklamalar. Yok öyle istediğin yandaşın basın mensuplarını çağırıp, onları doyurup-hediyelendirip basın toplantısı yapmak !  İstenilen plan değişiklikleri konusunda Bandırma kamuoyuna bilgi acilen verilmelidir. Bir de; istenen plan değişikliklerinin, Balıkesir B.Ş Belediyesince ve Çevre Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı tarafından da onaylamasında bir sorun çıkıp çıkmayacağı, bir risk bulunup bulunmadığı, hem satıp hem de üstüne vereceğimiz İller Bankası Teminat Mektubunun yarın bozulup bozulmayacağı riskleri hakkında da, Bandırma açıklama bekliyor, bilin de !  

25/01/2022 /RAMAZAN NARİN/ BANDIRMA /NOGAYTÜRK