Bandırma bu gelişmelerin dışında kalabilir mi?

YAPILAŞMADA TREND EKOLOJİK DENGE Konusu birçok platformda  konuşulup tartışılıyor.  İşletmeler, sektörler ve toplumlar arayış içinde. Çünkü ekosistemin bozulması, küresel ısınmayı ve beraberinde birçok felaketi getiriyor.   Bir ekosistemde en önemli nokta, doğal dengenin korunmasıdır. .Toprak, su, hava kirliliği, gıdalar üzerinde oynanan oyunlarla insanlığın doğaya verdiği zarar giderek büyüyor, ekosistem  dengesini bozarak küresel ısınmaya  yol açıyor. Canlı türlerinin nesli açısından ciddi riskler ortaya çıkarıyor. Bu konularda çok ciddi çalışmalar var. Ekolojik dengenin yapılaşmadaki olumlu olumsuz yanları hakkında da bilinçlenmemiz gerek! 
            Yüzyıllarca yapı malzemesi olarak kullanılan saman, kerpiç ve ahşap gibi malzemelerin modern mimari çözümlerle buluşturulduğu yeni nesil saman evler  ekolojik dengenin korunmasında umut kaynağı oldu.  
     Sağlıklı ve doğal ürünlere geri dönüş trendi, yapı sistemlerinde de  yerini aldı. İnsanlığın yüzyıllarca yapı malzemesi olarak kullandığı kerpiç, saman ve tezek, betonarme yapı tekniğinin yaygınlaşmasıyla birlikte  rafa kaldırılmıştı. Ancak betonarme yapıların, inşaat atığı, su tüketimi, toprağa verdiği zarar, pahalılık gibi dezavantajları, yapı sektörünü alternatif arayışına itti. Saman evler, yapı sektöründe uzun araştırmalar ve denemeler sonunda kabul gördü. İlk ciddi adımlar atıldı. Sıra; ekolojik dengeyi korumanın önemini kavrayan toplumlarda sağlıklı yapılaşmayı yaygınlaştırmada.  Saman evlerin betonarme evlerden farkı, sağlıklı olmaları.   Yapılan denemelere göre; evler yangın ve suya karşı duyarlı. Yansa bile, büyük alevler çıkarmıyor ve yangının yayılmasına yol açmıyor. Sel olması halinde, balyalar suya karşı çok duyarlı olduğu için duvarların zarar görme ihtimaline karşı doğal yöntemlerle suya direçli haline getirilmiş olması. Öte yandan, hasarlı balyayı yerinden çıkarıp değiştirmek çok kolay. Normal yağış koşullarında, saman balyası, sıva veya kaplama ile korunuyor. En riskli deprem bölgesinde yaşıyor, erozyon ve sellerle her yıl büyük can ve mal kaybına uğruyoruz.
      Saman balyasından ilk evler, yaklaşık yüz yıl önce ABD’nin Nebraska eyaletinde saman balyalama makinesinin icadından sonra yapılır olmuş. Bölgesel olarak ağacın az, samanın bol olduğu yerlerde yaygınlaşmış. Samandan yapılan bina örneklerini Kanada, Mısır, Suudi Arabistan, Moğolistan, Japonya ve Pakistan’da bulmak mümkün. Bu da saman evlerin hemen her iklime dayanıklı olduğunun göstergesi. Günümüzde saman, ısı yalıtımı özelliği nedeniyle kullanılıyor. Genellikle binalarda ahşap karkas içerisine yerleştirilerek kireç veya toprak sıva ile inşa ediliyor. Türkiye’de İstanbul, Muğla, Yozgat veya Antalya gibi birbirinden çok farklı bölgelerde  bulunan illerimizde  50’den fazla ruhsatsız  saman bina var.  Almanya bu konudaki çalışmaları en çok destekleyen ülkelerden.
    Balıkesir Bandırma bu gelişmelerin dışında kalabilir mi? Genç kuşak bu olumlu çalışmalara seyirci mi kalacak? Yapı işiyle uğraşan mimar ve mühendislerimiz işin bilincinde. Elbette bir ucundan mutlaka tutacak, tutmalı! Baba mesleği mimarlığı,   ekolojik açıdan da geliştirerek sürekli bir üst seviyeye taşıyan, Bandırma' mızın yetiştirdiği inşaat Mühendisi kızımız Gülbin  Aşçı Bağcı ve  eşi  Jeoloji Mühendisi Atilla Bağcı bu projeye katılarak geleceğimize ışık tutuyor.  Sındırgı yöresinde başlattığı ruhsatlı çalışmalarını Youtobe kanalında(SAMAN  EVİM  ÇİFTLİĞİ)projesini takip ederek destek verebiliriz. Kısa videolarla verilen bilgilerden yararlanabiliriz.  
      Türkiye’de henüz bu tip evlere yönelik bir yönetmelik yok. Ancak projeler ilgi ve destek gördükce; yönetmelik hazırlanması kaçınılmaz olacak.  Almanya, Ingiltere ve Fransa’da, özellikle saman balyası duvarların yangına karşı mukavemeti ve saman balyasının “uygun kullanımı” hakkında özel yönetmelikler bulunuyor. Ülkemizde saman, bir dolgu malzemesi olarak  yıllardır kullanıldığı için özel izin almak gerekmiyormuş diye biliyorum.
      Türkiye’de saman evleri yapan öncü kuruluşlar var. Karbon içermeyen büyük ölçekli yapıların ticareti gerçekleştiriliyor. Bu tarz yapılara daha çok önceden yurtdışında yaşayıp bu işi öğrenmiş insanların rağbet ettiğini biliniyor. Bu evlerin doğru tanıtımı ve anlatımı  önemli.  Ekolojik dengeye önem veren herkes konuya ilgi duyacaktır.
  Saman evlerin, günümüze ve yöremize uyarlanarak tasarlanırsa, betonarme evlere göre daha yaşanılabilir ve daha avantajlı olacağı biliniyor. Türkiye'nin yanı sıra şu sıralar dünyanın birçok ülkesinde bu yöntemle yapılan yapılar yaygınlaşıyor. Kısa sürede  bu konfora kavuşmak, doğaya hizmet , güvenlik ve ekonomik açıdan talebin her geçen gün artacağı umudu hayli yüksek. Samanımız bol, coğrafyamız uygun, ekipman hazır.  Daha sağlıklı malzemeler kullanarak, çevre ve güneşe göre tasarım yapılması dünya için önemli.  Uzmanlar karbondioksit emisyonunu azaltma ve iklim değişimini önlemenin yollarından biri budur diyorlar.  Bir saman evimiz neden olmasın?
  ULVİYE KARA AKCOŞ/16-02-2022