Bandırma O.E. Üniversitesi Özbekistan Buhara'da Ortak Uluslararası Sempozyum Düzenledi

Bandırma O.E. Üniversitesi Özbekistan'da Buhara Üniversitesiyle Ortak Bilimsel Sempozyum Düzenledi.

Özbekistan’ın Buhara kentinde gerçekleştirilen “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” nin onur konuğu Nobel Ödüllü bilim insanımız Prof.Dr. Aziz Sancar sempozyumun açış konuşmasını gerçekleştirdi.

 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Buhara Üniversitesi ve Turkish Studies Dergisi tarafından organize edilen kongreye TBMM Başkanvekili Prof.Dr. Mustafa Şentop, Türkiye’den bazı milletvekilleri ile belediye başkanları, Nobel ödüllü bilim insanı Prof.Dr.Aziz Sancar’ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Güney Kore, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, KKTC, Makedonya ve Almanya’dan 400 akademisyen katıldığı kongrenin başlıca konuları.

 “Tarih, Toplum ve Kültür, Coğrafya, Temel İslam Bilimleri, Sosyal Problemler, Sürdürülebilir Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme, Eğitim, Ekonomi ve Finans, Girişimcilik ve İş, Hukuk, Sağlık Yönetimi, Spor Bilimleri, Turizm ve Turizm İşletmeciliği, Gençlik Sorunları, Etkileşim ve İlişkiler, Çevre Sorunları, Din Bilimleri, İslam Felsefesi ve Düşüncesi, Mitoloji, Folklor Araştırması, Sanat Etütleri, Sanat Tarihi Araştırmaları, Arkeolojik Araştırmalar, Basın Çalışmaları, Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Kadın Araştırmaları, Maveraünnehir, Felsefe, Psikoloji, İslam Tarihi, İslam Sanatları, Pazarlama, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Etik ve Ahlak Değerleri, Antropolojik Çalışmalar, Bilim Felsefesi ve Metedolojisi, Dil ve Edebiyat, Türk Kültürü, Yabancılara Türkçe Öğretmek, Ebû Hanife, Mâturidî, Buhârî, Tarih Boyunca Özbekistan: Karahanlılar Dönemi, Büyük Selçuklu Dönemi, Bir Kültür Merkezi Olarak Semerkant, Rabgūzî, Seyf-i Sarâyî, Hâfız-ı Hârizmî, Hüseyin Baykara, Ali Şîr Nevâî, Atâî, Sekkâkî, Gedâyî Han, Oğuznâme, Nasreddin Hoca, Köroğlu ve Alpamış Destanı, Tirmizî, Dârimî, Hakîm et-Tirmizî, İbn Sina, Farâbî, Bîrûnî, Muhammed b. Ahmed Harizmî, Ebû Leys es-Semerkandî, Hâkim es-Semerkandî, Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî, Ebu’l-Berekât en-Nesefî, Ömer en-Nesefî, Zemahşerî, Serahsî, Ebu’l-Usr Pezdevî, Seyyid Burhaneddin (Mevlana’nın Şeyhi), Yedi Mürşid, Abdülhâlik Gucdüvânî, Ârif Rivgerî, Mahmûd Fağnevî, Ali Râmitenî, Muhammed Baba Semmasî, Emir Külal, Hazret Bahauddin Nakşibend, Türk-İslam Edebiyatının ilk temsilcileri, Kâşgarlı Mahmud, Yûsuf Has Hâcib, Edib Ahmed Yüknekî, Ahmed Yesevî, Çağatay Türkçesi Edebiyatı, Emir Timur, Uluğ Bey, Bâbürşah, Ebülgazi Bahadır Han ve Eserler-Destanlar ve Halk Edebiyatı Ürünleri” nden oluştu.
 

 Bandırma Üniversitesinin konu ile ilgili paylaşımı:

Üniversitemizin Özbekistan’ın Buhara Kentinde Düzenlediği “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” Gerçekleşti
Üniversitemizin Buhara Devlet Üniversitesi ile birlikte düzenlediği, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Turkish Studies Dergisi’nin paydaşı olduğu ve Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın onur konuğu olarak katıldığı “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” Özbekistan’ın Buhara kentinde gerçekleşti.

Düzenlenen kongrede, üniversitemizi Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Suat Uğur temsil ederken Kongre Onur Kurulu Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Özbekistan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar, Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdukabil Tulaganov, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem,  Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Prof. Dr. Ümit Meriç ile çok sayıda milletvekili, vali ve belediye başkanından oluşan protokol heyeti ve 400 uluslararası akademisyen katıldı. Kongreye onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Aziz Sancar’a Buhara Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Kongrenin öğleden önceki oturumunun açış konuşmalarını üniversitemizi temsilen kongreye katılan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Suat Uğur gerçekleştirdi. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Suat Uğur’un açış konuşmalarının ardından kongre onur konuşmacısı, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar sözü aldı. Kongrenin açılış konuşmasında temel bilimlerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Aziz Sancar, “Kırgızistan’da da konferans verdim. Temel bilimlerin önemini vurguladım. Konuşmamdan sonra sosyoloji doktorası yapan bir Uygur kızımız geldi ve 'Ben size katılmıyorum. Temel bilimler kadar sosyal bilimler de lazım’ dedi. Ona hak veriyorum. Sosyal bilimler önemli. Devletin yönetilmesi ve milli değerlerin korunması, yükseltilmesi, temel bilimlere yön verme bakımından sosyal bilimler önemlidir. Ben de bunu kabul ediyorum. Ama şu da bir gerçektir ki, Türk dünyasında son 500 yıldır temel bilimlere, bilimsel gelişmelere, katkımız olmamıştır. Bu bütün Türk dünyası için büyük bir sorun olmuştur. 2 ay önce Kanada’ya gitmiştim. Orada Kanada televizyonunu izledim. Dünyadaki hava durumunu gösteriyordu. Kuzey Amerika, Avrupa ve Rusya’yı gösterdi. Sonra Çin’e ve Avustralya’ya geçti. Güney Amerika, Ortadoğu ve Türk dünyası bu hava haberinde yoktu. Ben bundan şunu çıkardım, bu saydığım ülkeler Kanadalılar ve Batılılar için adamdan sayılmıyor. Onlar için önemli değiliz. Onlar için önemli olmak, onlara kendimizi kabul ettirmek için bilim yapmamız lazım. Onlar kadar katkı sağlamamız lazım. Eğer böyle yaparsak, eğer bilimde o seviyeye ulaşırsak o zaman inşallah Aziz Sancar’a bu kadar ilgi olmaz. Eğer bunun çözümünü bilseydim söylerdim. Bu sorunu, bu problemi nasıl çözerim, nasıl çözeriz Cumhurbaşkanımıza, Türk dünyası insanlarına anlatırdım. Ben çözümü bilmiyorum ama şunu biliyorum, temel bilim yapmamız lazım. Temel bilimde dünya ile yarışmamız lazım. Temel bilime büyük yatırım yapmamız lazım. Buna kalpten inanıyorum, bunu Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Umarım Türk dünyasında bir birlik olur ve Türk dünyası bilim alanında Batı ile yarışacak bir duruma kısa zamanda ben hayattayken gelir. Türk dünyasına başarılar diliyorum” diye konuştu.

“3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Suat Uğur'un Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar'a plaket ve hediye takdimiyle devam etti.

Plaket ve hediye takdiminin ardından Buhara Vali Yardımcısı Batır Sahriyarov ile Özbekistan Büyükelçimiz Ahmet Başar Şen konuşma gerçekleştirdi. Özbekistan Büyükelçimiz Ahmet Başar Şen’den sonra sözü alan Kongre Onur Kurulu Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Türkiye-Özbekistan ilişkileri uzun yıllardır birbirine hasret iki kardeşin hasretlikten sonra buluşması, kucaklaşması gibi bir heyecanla ilerliyor. Yüzyıllar boyunca süren hasretlik Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kucaklaşması ile sona ermiş ve bundan sonra ilişkilerimizin güçlenmesinin önü açılmıştır. Resmi temaslarımda da ifade ettiğim gibi bir yerlerden başlamak gerekiyor. Bunlardan en önemlisi Özbekistan üniversiteleri ile Türkiye üniversiteleri arasındaki ilişkileri güçlendirilmesi, mümkün olursa Özbekistan’da bazı üniversitelerimizin kampüsler açmasıdır.” dedi.

Kongrenin devamında Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Suat Uğur, Kongre Onur Kurulu Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'a ve Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulkabil Tulaganov'a plaket ve hediye takdiminde bulundu.

 “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”, “Buhara Şehir Günü Bağlamında Belediyecilik” paneli ile devam etti. Panele konuşmacı olarak Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy, İzmir Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Özbekistan Kağan Belediye Başkanı Yuldosh Jumaev ve Buhara Belediye Başkanı Karim Kamolov katıldı.

Üniversitemizin Özbekistan’ın Buhara kentinde düzenlediği “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”nin öğleden önceki oturumu, protokol üyelerinin ve başarı ödülü alan akademisyenlerin toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Türkiye ve Özbekistan’da görev yapan araştırmacıları bir araya getiren “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”nin öğleden sonraki oturumunda üniversitemizden Doç. Dr. İsmail Şahin, Doç. Dr. Aybeniz Akdeniz Ar,  Dr. Öğr. Üyesi Ali Mazak, Dr. Öğr. Üyesi Cemile Şahin ve Öğr. Gör. Kazım Ar bildiri sunumları gerçekleştirdi. 8 alt sempozyumda 348 bildirinin yer aldığı “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” başarıyla sona erdi.

BANDIRMA GERÇEK - M.LEVENTOĞLU