Bandırma'da İsrail ve Yahudilik Konferansı Düzenlendi

Bandırma Üniversitesinde  "2. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı (ICIJS'18)" düzenlendi.

Bandırma O.E. Üniversitesi ile İsrailiyat Dergisi işbirliğinde geçtiğimiz yıl Konya'da gerçekleştirilen yıllık bilimsel "Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı"nın ikincisi 27-28 Ekim tarihlerinde Bandırma Üniversitesi nin  ev sahipliğinde gerçekleşti. Konferansta Azerbaycan, Fransa, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan ve Almanya'dan 70 katılımcı yer aldı. Ağırlıklı olarak Türkçe sunulan bildiriler, Yahudi ve İsrail çalışmaları, siyaset, din, tarih, ekonomi ve sosyoloji alanlarını kapsayacak şekilde çok boyutlu ve boyutlar arası bir yaklaşımla ele alındı.

Düzenlenen konferansta Azerbaycan, Fransa, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan ve Almanya olmak üzere altı farklı ülkeden toplamda 70 katılımcı yer aldı. Ağırlıklı olarak Türkçe sunulan bildiriler, Yahudi ve İsrail çalışmaları, siyaset, din, tarih, ekonomi ve sosyoloji alanlarını kapsayacak şekilde çok boyutlu ve boyutlar arası bir yaklaşımla ele alındı. İsrail ve Yahudilik, Türkiye’de ve dünyada önemli tartışmalara konu olan bir alandır. “Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı (ICIJS’18)”, bu alandaki akademik tartışmaların eleştirel bir bakışla bir araya getirilmesinde oldukça önemlidir.
Sempozyum açılış konuşmasını Konferans Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Selçuk Üniversitesi Araş. Gör. Muhammed Mustafa Kulu gerçekleştirdi. Kulu, “20 yıldır İsrail çalışmalarıyla ilgileniyorum. 2000 yılında ilk defa İsrail’e gittim. 2013 yılında ise Türk Tarih Kurumu’nda İbranice dersi verdim. İbranice öğrenen kişiler ve bu işe meraklı olan kişilerle dergi çıkarmaya başladık. Elimizden geldiğince bağımsızlığı ön plana alarak, herhangi bir savunmasını ya da reddiyesini yapmadan bilimsel çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Türkiye’de alan konferansı yaparak bu konuda çalışanları bir araya getirip bir zaman sonra daha da tematik konulara gidebiliriz. Dergi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve ikincisini yayınladık. Siyasi bir amacımız yoktur, ilmi olarak araştırmaya çalışıyoruz. Amacımız ilmi evrensel değerlere, uluslararası hukuka ve adalete uygun bir şekilde incelemektir. Belirli bir saygı ve sevgi çerçevesinde, uzlaşmanın olduğu, farklı görüşlerin, dillerin, siyasi algıların paylaşılabildiği bir zemin oluşturmak istiyoruz. Sizlerin nezdinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’e teşekkür ediyorum.” dedi. 

KURTULUŞ SAVAŞINDA SAVAŞAN YAHUDİ ASKERLERİ ANLATILDI

Etkinlikte Türk Yahudi Toplumundan da Silvyo Ovadya ve Metin Delevi yer aldı. Metin Delevi, ‘Osmanlı Son Dönemi Savaşlar ve Osmanlı Yahudileri’ başlıklı konuşmasında Osmanlı’nın son dönemiyle Kurtuluş Savaşı dönemlerinde ordularımızda faal olan Yahudi askerleri dile getirdi. Silvyo Ovadya ise ‘526 yıldır Osmanlı ve Türk topraklarında yaşamını sürdüren bir dil: Yahudice (Judeo-Espanyol)’ başlıklı bir konuşma sundu. Ovadya bildirisinde dilin yazı şeklinden, adlandırılmasına, bazı tezlere göre Judeo Espanyol’un Ladino ile olan farkına; dilin Osmanlı’daki gücünden çöküşüne ve son elli yıldır yaşamını sürdürmesi için yapılmış olan çabaları dile getirdiği sunumunu birkaç örnekle renklendirdi.

Ovadya ve Delevi ayrıca iki oturumun da başkanlığını yürüttüler.

Konferansa bildiri göndererek katılan 80 bilim adamı / araştırmacının 60’a yakın bildirisi (toplantıda hazır olanların) sunuldu. Gerek din, gerek siyasi, gerek tarihi çok farklı konularda bildirilerin sunulduğu toplantının tüm çalışmaları yakın zamanda internet sitelerinde yayınlanacak.

RUS GÖÇMENİ YAHUDİYE AİT OLAN TEKFUR ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE ŞİMDİ ÜNİVERSİTE VE MERİNOS ÇİFTLİĞİ VAR

Etkinlik kapsamında katılımcılar, uzun yıllar önce Bandırma’da faaliyet gösteren, ‘Jewish Colonization Association’ın katkılarıyla kurulmuş olan ve Rus göçmeni Yahudilerin yönetimini üstlendikleri ‘Tekfur Çiftliği’ni gezme olanağı buldu. Günümüzde Tarım Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve 22 dönüm arazide kurulu çiftlik ‘Merinos Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’ olarak o dönemdeki faaliyetlerini sürdürerek yaşamını sürdürüyor.

Selçuk Üniversitesi Araş. Gör. Muhammed Mustafa Kulu’dan sonra Rektör YardımcıSI Prof. Dr. Suat Uğur sözü aldı. Uğur, “Bizler için oldukça kıymetli bir konferans. Türkiye akademisinde eksikliği fazlasıyla hissedilen bu alanda, bir disiplin gelişmesine üniversite olarak katkı vermeye çalışıyoruz. Ortadoğu çalışmaları alanında ciddi açıkların olduğunu hatıramızda tutarak düşündüğümüzde, İsrail çalışmaları olarak özetlenebilecek bir alanın tesisi, kuşkusuz birden bire ortaya çıkabilecek bir gelişme değildir. Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından üretilen spesifik araştırmaların bir neticesi olabilecek bu sahanın inşası, evrensel bilgi birikiminin genişlemesine vesile olacak ve Türkiye akademisinin söz konusu evrensel düzeyde varlık gösterebilmesine de alan açacaktır. Bugün artık bölge ve ülke çalışmalarının ivme kazandığı bir akademik atmosferde önemli bir eksiği kapatma iddiasında olan bu çalışmaları hem desteklemek hem de takdir etmek icap ediyor. Üniversite olarak bizler, Türkiye’de çok yeni bir akademik çalışma sahasının tesisine yaptığımız katkıdan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Ülkemizin, bölgemizin ve hatta küremizin belki de en mühim sorunlarından biri olan Filistin sorununun taraflarından biri olan İsrail devletini ve onun ideolojik olarak yaslandığı Yahudilik kimliğini akademik bir perspektifle incelemek, kuşkusuz olanı biteni sarih bir biçimde anlamamıza da yardımcı olacaktır. Ayrıca İsrail’in Türkiye ile beraber bölgesinin önemli güçlerinden biri olduğunu da düşündüğümüzde, İsrail çalışmaları bağlamında genişleyen akademik çalışma sahasının yeni ve orijinal politika üretme imkanlarına kapı aralayacağı da ortadadır. Bu konferans öncelikle akademik çevrelerin üreteceği bir birikim, sonrasında milletimizin ve onun uzantısı olarak devletimizin politika üretme aşamasında başvurabileceği temel referans olma özelliği taşıyacaktır. Bu bağlamlar doğrultusunda, İsrail’in ve Yahudiliğin akademik bir çerçevede incelenmesi, bu iki olgunun sosyal bilimler alanındaki hemen her bilim dalının ilgisini çekecek bir araştırma nesnesi haline dönüşmesi, bölgenin iki önemli devletinin ilişkilerinde de gerçekçi bir platform inşa etme noktasında gelişim gösterecektir. Bugün düzenlediğimiz ‘İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı (ICIJS’18)’ tam olarak bu bahsettiğimiz hususlara ciddi bir katkı sunuyor. Çeşitli bilim dallarından akademik incelemelerin bulunduğu bu konferansa ev sahipliği yapıyor olmak da üniversitemiz adına ayrı bir önem taşımaktadır. Başta üniversitemiz Öğr. Gör. Ceyhun Çiçekçi olmak üzere bu akademik organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılı bir konferans temennisiyle saygılar sunuyorum.” diye konuştu.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Suat Uğur’dan sonra Erdek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlimiz ve Konferans Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Ceyhun Çiçekçi bir konuşma gerçekleştirdi. Çiçekçi, “Bugün burada düzenlediğimiz ‘İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı (ICIJS’18)’nın açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ev sahibi olan üniversitemizi temsilen hepinize hoş geldiniz diyorum.’’ dedi. 

Erdek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlimiz Ceyhun Çiçekçi’den sonra sözü alan Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Öksüz, katılımcılara hoş geldiniz dedikten sonra konferansın güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Öksüz’den sonra sözü alan Kırıkkale Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi Muhammed Güngör, “ ‘İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı (ICIJS’18)’na katılarak bizi onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ev sahipliği yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Geçen sene ilki düzenlenen konferansımız her sene daha da iyi hale geliyor. Sempozyum ve konferansların asıl amacı belli alandaki konunun tartışılmasıdır. Düzenleme kurulundaki hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İsrail ve Yahudilik konusunun takibini yapmak ve bağımsız bir şekilde değerlendirmek gerçekten emek istiyor.” diye konuştu.

Açış konuşmalarının ardından “İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı (ICIJS’18)” bildiri sunumlarıyla devam etti. 

27-28 Ekim tarihleri arasında 70 katılımcının 70 bildiri sunduğu “İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı (ICIJS’18)”  bugün başarıyla sona erdi.
BANDIRMA GERÇEK - Kaynak : http://www.salom.com.tr//haber-108505-2_Israil_ve_yahudilik_konferansi_b... https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemizin-Duzenled...