Baraj ve Göllere Girmek Tehlikelidir!

BARAJ VE GÖLLERE GİRMEK TEHLİKELİDİR!
Yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınması ile birlikte barajlar ve göllerin serinlemek amacıyla kullanıldığı gözlemlenmektedir.
Bilindiği gibi tatlı suların kaldırma kuvveti, denizlere göre  oldukça düşüktür. Dolayısıyla buralarda yüzmek, denizlere göre çok daha zordur. Yine baraj ve göllerin tabanlarının balçık olması, boğulma riskini daha da arttırmaktadır!
İdaremiz, üzücü olayların yaşanmaması için basın yayın organları, dijital mecralar ve bilgilendirici tabelalar vasıtasıyla
İstanbullulara gerekli uyarıları belirli periyodlarla yapmaktadır. Ancak bununla birlikte üzücü hadiselerin yaşanmaması adına, ailelerin de bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklarını bilinçlendirmeleri büyük önem arz etmektedir.

09-06-2021-