Başkan Yücel Yılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

 

Kıymetli Hemşehrilerim,

Bugün mesleğine gönül vermiş iş etiğini ve ahlakını ön plana alarak aslında bir kamu hizmeti veren basın mensuplarımızın özgürlüklerinin ilan edilmesi, birlik ve dayanışma içgüdülerinin perçinlenmesi adına 1964 yılında 10 Ocak tarihi Çalışan Gazeteciler Günü ilan edilmiş ve her yıl bu tarihte tüm yurtta büyük bir özveri ile kutlanmaktadır.

Gazeteciliği meslek edinmiş fikir işçilerinin doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi kutsal hassasiyetleri içselleştirmeleri 1500’lü yıllardan bugüne haberi, dedikodudan ayıran en büyük zorunluluk olmuştur.

En zor şartlar altında dahi görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayreti ile habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakârca çalışan değerli gazetecilerimiz ve basın mensuplarımız Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmemizi sağlayan, demokratik toplumun hiç şüphesiz en temel ihtiyaçlarından biridir. Kamuoyunun aydınlatılması için, demokrasinin zihinlerimizde ve yaşantımızda kalıcı olarak yer alması için, basının gücü ve değeri geçmişten günümüze her zaman önemini korumuştur. Güçlü medya güçlü ifade özgürlüğüdür güçlü ifade özgürlüğü de güçlü demokrasi demektir.

Geniş coğrafyalara egemen olmuş milletimiz, demokrasinin olmazsa olmazı konumunda olan çok seslilik, fikir, vicdan ve ifade özgürlüğü, ancak bağımsız, cesur ve haber etiği ilkelerini içselleştirmiş gazetecilerimiz ve basın mensuplarımızın emekleriyle tesis edilebilir. İçinde bulunduğumuz iletişim ağında bilgiye ulaşma hızı giderek kısalmakta ve doğru bilgiye ulaşmak gün geçtikçe daha da zorlaşmaktadır. İşte tam da bu noktada önemini bir kez daha idrak ettiğimiz haber etiği ilkesini içselleştirmiş tüm gazetecilerimiz ve basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, şehrimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı tüm gazetecilerimiz ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

       Yücel YILMAZ

  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı