Baski'den Bandırma Körfez Kirliği İçin Açıklama

Balıkesir Büyükşehir Ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)  Gazetemizde yer alan Bandırma Körfezinin son yıllarda arıtılmadan denize desarj edilen  gerek evsel atıklar gerekse sanayi atıkları nedeniyle  giderek yükselen ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek hale gelen deniz kirliliğine yönelik haber üzerine bir açıklama yaptı.Açıklamada Körfez arıtma tesisi yapım sürecinin  1996 dan bu yana sürmekte olduğunu 2014 Yılından itibaren ise BASKİ nin yürüttüğü çalışmalarda öncelikle ÇED raporu alınarak gelinen noktada 2018 yılında arıtma tesislerinin ihale edileceği ifade edildi.

BASKİ DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"04.12.2017 tarihli Bandırma Gerçek Gazetesinin “Bandırma Körfezi Ağır Kirlilik Altında” başlıklı haberinde Bandırma Atıksu Arıtma Tesisi yapımı ile kimsenin ilgilenmediği ve denizin kirlendiği ifade edilerek, Balıkesir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğünü ilgilendiren hususlara da yer verildiği görüldüğünden, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin sağlanması için Kurumumuzu ilgilendiren konulardaki bilgi eksikliklerinin tamamlanmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle basın açıklaması yapılmaktadır.

Öncelikle haberde yer alan fotoğrafta görülen borunun kanalizasyon suyunun denize boşaltılmasıyla ilgili olmayıp, Bandırma belediyesi tarafından yağmur sularının tahliyesi için yapılmış olduğu görülmüş ve yağmur sularının tahliyesi için başka yöntemde bulunmamaktadır. Fotoğraftaki deniz kıyısındaki kahverengi renkte ki görüntü de yağmur sularının taşıdığı toprak vb. benzeri maddelerden meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Bandırma ilçesinin evsel atıksuları 1990 lı yıllarda iller Bankası tarafından yapılan Derin Deniz Deşarjı sistemi ile denize deşarj edilerek bertaraf edilmiştir. Deşarj sisteminin ekonomik kullanım ömrünü doldurması sonucu sık sık arızalar meydana gelmesi nedeniyle BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mevzuat ve bilimsel kriterlere uygun olarak yapılan yeni Derin Deniz Deşarjı sistemi 13 mart 2017 tarihinde işletmeye alınmıştır. Fiziksel ön arıtmanın da olduğu, 527 metre kara, 471 metre deniz ve 82 metre difüzör olmak üzere toplam 1080 metre boru hattından meydana gelen derin deniz deşarjı sistemi ile atıksu denizin 33 metre derinliğine verilmektedir.

Derin Deniz Deşarjı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde, “Yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik çalışmaları ile tespit edilen alıcı ortamlarda denizin seyreltme ve doğal arıtma süreçlerinden faydalanmak amacıyla atık suların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve difüzörlerle deşarj edilmesi” olarak tanımlanmıştır.

Haberde ayrıca “Uzun yıllardan beri planlanan ve yapılması zaman zaman dile getirilen pis su atık arıtma tesisleri projesinin siyasi nedenlerle engellendiği iddiaları tepkiyle karşılanırken vatandaşlar sorunun bir an çözüme ulaştırılması için özellikle bölge milletvekillerinin girişimde bulunması talebinde bulunuyor.” İfadesi de yer almaktadır. Bandırma İlçesinin evsel atıksuları için arıtma tesisinin Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı’ndan (IPA) yararlanılarak yapılması süreci 2006 yılında Bandırma Belediyesi tarafından başlatılmış ve. Süreç Eylül 2014 tarihinden itibaren BASKİ Tarafından yürütülmektedir.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) izni alınan, projenin kapsamında; atıksu arıtma tesisi, yeni içmesuyu terfi istasyonu, terfi merkezi ile depolar arası iletim ve kollektör hatları, kısmi kanalizasyon şebekesi, mevcut içme suyu depolarının kapasitelerinin arttırılarak yeniden yapılması, ayrıca içmesuyu ve kanalizasyon sisteminin bilgisayar ve otomasyon sistemi ile uzaktan anlık izlenmesi ve kontrollü(SCADA) sistemi yer almaktadır.

Çevre Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırım Dairesi Başkanlığı planlamalarına göre 2018 yılı içerisinde işin ihale edilerek inşaatına başlanması hedeflenmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 06.12.2017

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BANDIRMA GERÇEK - EDİT: MEHMET LEVENTOĞLU