Bekarlık Sultanlık Değildir

BEKARLIK SULTANLIK DEĞİLDİR

'En kötü evliliği en gözde bekarlığa tercih ederim', sözüne katılmasamda evliliğin önemini belirtmek için kullanılmış olabileceğini düşünüyorum.

Bekarlık, insanların sosyal yaşamda hür, başka bir bireyin engelleme ve sınırlamalarına uğramadan, özgürce yaşanabileceği anlamına geliyor diye düşünülmesinin bir yanılgıdan ibaret olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda hanımlarımızın, yaşamak için bir erkeğe ihtiyacım yok, ekonomik özgürlüğüm var, kimsenin himayesi altına giremem sözleri feminist bir yaklaşımın savunuculuğudur.Beylerimizinse, evlenip tek kişiye bağlı kalmaktan, sorumluluk almaktan, bir kadının bitmez istek ve şikayetlerini dinlemekten se bekar kalırım sözleri absürtlükten ibarettir.

İnsanlar biyolojik yapıları gereği bazı şeylere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç ve arzularınıysa evlilik temelini kurmakla sağlayabilirler. Kalbine mukabil bir kalbin varlığıyla oluşan sevgi alışverişi de insanların en iyi ilacıdır. Bunun yanı sıra sevincini, derdini, bilgi, birikim ve görüşlerini rahatlıkla paylaşabileceği, yalnızlığına çare olabilen, paylaşmayı öğreten ve olgunluğa erdiren bir kurumdur.Olumlu kişilerin birleşmesiyle de kadını köleleşturen veya erkeği pasifize eden bir durum oluşturmaz. Hatta bazen iki ayrı dine, kültüre yahut siyasi görüşe sahip olsa da ortak bir payda da birleşmiş, aşkın gücüyle birbirlerini olduğu gibi kabul etmiş, birbirlerinin farklılıklarıyla zenginleşmiş çiftler de vardır.

İnsanoğlu başıboş değildir. Uyması gereken kurallar, edinmesi gereken sorumluluklar, uyum içerisinde olması gereken sosyal çevreleri vardır. Evlilikler bu yönde insan hayatını kolaylaştırır.Evliliğin getirdiği güzelliklerin yanı sıra çocuk sahibi olmak isteyenler meşru yoldan bu isteklerine ulaşabilirler. Zira bizi hayvanlardan ayıran özelliklerden biri de budur.

Hayvanlar çok eşlidir, çiftleşip ürerler, insanlarsa evlenirler.

 

SELMA SOYBASI