Bursa Anıtlar Kurulu Bandırma Belediyesi ve Tuhaf Bir İmar Öyküsü

“Bandırma’da Yalı Caddesi No 4’de,47 pafta, 183 ada ve 2 nolu parselde bulunan tescilli tarihi binanın yanına bitişik olarak yapılmaya başlanan inşaat için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün izin verdiği ortaya çıktı. İnşaatın durdurulması için Balıkesir Bölge İdari Mahkemesi’nde Kültür Bakanlığı aleyhine yürütmeyi durdurma davası açıldı. Tarihi binanın sahibi Turgut Çepoğlu “ “ Eski Fotoğraflarda Bandırma” kitabındaki fotoğraflı kayda göre yapım yılı 110 yılı geçen tarihi binayı 35 yıl önce satın aldığım zaman adeta harabe halindeydi. İçinden 3 kamyon çöp çıkardım. Tinercilerin meskeniydi. Burasını, 15 yıl önce Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün izni ile ve denetimi altında 200 bin liraya yakın bir harcamayla restore ettim. Bandırma’ya dolayısıyla kültürümüze kazandırdım” dedi ve “Bandırma Belediyesi tarihi silüeti bozacak diye güneşlik tenteye bile izin vermezken Bursa Koruma Kurulu’nun bu tarihi binanın yanına, hem de çekme mesafesi kullanmadan tarihi siluetine büyük zarar verecek ve yan cephedeki pencereleri tamamen kapatacak bir inşaat için nasıl olur da binaya bitişik projeye onay verir? “diye sordu.
Çepoğlu’nun bahçeli nizam olduğunu iddia ettiği 183 nolu adaya Belediye’nin de bitişik nizama göre ruhsat verdiğini, ancak bu uygulamanın da tarihi binanın siluetine büyük zarar vereceği için dava konusu olduğunu söyledi. Tarihi binanın yanındaki 200 metrekarelik arsanın daha önce yeşil alan olduğunu iddia eden Turgut Çepoğlu daha sonra ayni yeri yeşil alandan çıkaran ve bahçeli nizam olan 183 nolu adaya yapılmaya başlanan inşaatın bitişik nizam olarak ruhsat veren belediye için de Balıkesir İdari Mahkemesi’nde dava açtığını söyledi, 1/1000 ve 1/5000 plan iptali ile inşaat ruhsatıyla Koruma Kurul kararının iptalleri için de Balıkesir İdare Mahkemesi’nde dava açıldığını söyledi.
Mevcut 183 nolu adanın bahçeli değil, bitişik nizam konumunda olduğunu belirten inşaat sahibi İnşaat Mühendisi Emel Kurt da, “50 senelik tapulu yerimin olduğu alan 2001 yılına kadar yeşil alan kapsamında olmadığı için inşaat yapmak için belediye tarafından verilen ruhsatı anıtlar kurulu da onaylamıştı. Ancak çevre sakinlerinin manzaraları kapanıyor iddiasıyla Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde açtıkları dava mahkemece uygun görülmeyip ruhsatın hukuka uygun olduğuna karar verilmişti. Fakat bu kez çevre sakinlerinin baskısı üzerine arsam yeşil alan kapsamına alındı. Bu plana yaptığım itiraz sonucu Danıştay 6. Dairesi yeşil alanın iptaline karar verdi. Danıştay kararı üzerine belediye arsama yeniden imar planı yaptırıp bunu ve projeleri de tekrar anıtlar kuruluna 27-4-2015 tarihinde onaylattı ve Bandırma Belediyesi de 31-12 2015 tarihinde yeniden ruhsat verince ben de inşaata başladım. Bütün işleyiş süreci yasalara uygundur” dedi ve yapının 115 metrekare ve 4 katlı olacağını belirtti ve tarihi binanın siluetini bozmayacağını iddia etti.
Bandırma Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı ve inşaatın mimari proje sorumlusu Mimar Şerafettin Engüdar da anıtlar kurulunun onayladığı proje nedeniyle ruhsatın yasalara uygun olarak verildiğini söyledi.
Konuyla ilgili görüştüğümüz Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’den E. Erdoğdu Kara da basına bilgi veremeyeceğini söyledi.
İnşaatı devam eden yapının tarihi binanın yanına bitişik olarak yapıldığını gören vatandaşlar “tarihi silüet” yok olmuş,”tarih” böyle mi korunacak demekten kendilerini alamıyorlar. “
Erdem ÖZCAN/BANDIRMA 08-01-2020