CART DEDİ, KABA KAĞIT…

 

 

 

Soru:
Orta Asya’da Türk kime denir?

Cevap:
Orta Asya tarihi boyunca yaşayan kavimlerden ki, 
Avarlar,
Azeriler,
Gazneliler,
Göktürkler,
Harzemşahlar,
Hazarlar,
Hunlar,
Karahanlılar,
Karluklar,
Kazaklar,
Kırgızlar,
Oğuzlar,
Özbekler,
Sakalar,
Selçuklular,
Türkmenler,
Uygurlardır. 
Tarih boyunca: Bu kavimden insanların bir araya gelmesiyle oluşan topluluklara
“Türkler” denmiştir, halen de denmektedir.
Türkler, dendiğinde birlik ve beraberlik; bir ‘çadır’ kimlik anlaşılır.

Anadolu’da da ‘Türk Milleti kimdir?’ sorusunun cevabını  
Mustafa Kemal Atatürk,
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.”
cümlesi ile vermiştir.

Bir hanımefendi, meclis kürsüsünden “Türkiye Milleti” derse;
yemin edecekmiş, diyemez ise: Yemin etmezmiş…
“Cart dedi, kaba kağıt…” veya
“7 haziran seçimlerinden sonra yemin ederken aklı neredeymiş?”
Dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Ancaaak, unutmamak gerekir ki,
Türkler kendi coğrafyalarında pek çok devlet kurmuş,
‘fitne’ ağının planlı çalışmaları sonunda,
iç çekişmeler nedeni ile de dağıtılmışlardır.

**

Bu gün, dünden farklı değildir.
Planlı ‘fitne’ aktiftir ve uzun zamandır oya gibi işlenmektedir.

“Kendini halk olarak tanımlayanların kendi kaderini tayin hakkı” olarak özetleyebileceğimiz,
‘İkiz Yasalar’…(1)

“Her bölgenin kendi yatırım kararı alması ve
Küresel finans kuruluşlarına başvurabilmesi” diyebileceğimiz,
‘Bölgesel Kalkınma Ajansları’…(2)

Yedi maddesini sakıncalı görüp şerh koymuş olduğumuz:
‘Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı’ (3)  devrededir.
Gazetelerde, bu şerhlerin kaldıracağı dillendiriliyor.
Böylece ‘federatif’ yapı tamamlanmış olacaktır ki,
‘yeni anayasa’ ve’ başkanlık’ gerçekleşebilsin.

Unutulmamalıdır:
Kutuplaştırmanın ‘pik’ yaptığı,
ayrımcılık tohumlarının saçıldığı, 
iç çekişmelerin kızıştığı, bu ortamda kurulan pusuyu görmeyen kalmadı.
Sonuç olarak,
“Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı” önemlidir…
CHP ve MHP’nin uyanık olması gerekmektedir, 
‘Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı’nın
Yedi maddesine konan şerhlerin kaldırılmasına taraf olanları tarih de,
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk Milleti de affetmez!..

 

 

NOTLAR:
(1)- İkiz Yasalar,
1966da önümüze sürülmüş,
2000 de Ecevit, Bahçeli, Yılmaz koalisyonunca imzalanıp sümen altı edilmiş, 
2003 yılında AKP hükümeti tarafından onaylanmış, yürürlüğe girmiştir.

(2)-Bölgesel Kalkınma Ajansları,
2006 da Türkiye’nin 12 bölgeye ayrılması ile kuruldu.
Yürürlükte çalışmaktadır.

3)- Yerel yönetimlere özerklik Şartı,
18 maddedir, 1988 de Özal tarafından imzalanmış,
1991 yılında Yıldırım Akbulut hükümetince onaylanmış,
Şerhler nedeni ile yürürlüğe konamamıştır.

(1), (2), (3) 
Banu Avar - KAÇIN! ‘DEMOKRASİ’ GELİYOR! / Remzi Kitapevi, 14. Baskı 2012