Değişen Bir Şey Yok

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Bugün sizlere tarihimizden 2 insanımızı tanıtacağım.

Amacım;bu yazıyı okuduktan donra, 'Aaaa,zamanımızdaki bazı kişilere ne kadar benzeşiyorlar!'  deyip,bazı şeylerin  halen değişmediğini anlamalarıdır...
'Vatan,düşman işgali altında iken,işgalcileri savunan ve Anadolu'da Kurtuluş savaşı yapanlara 'EŞKİYA' diyen Ali Kemal'in  gazetesinde Cenap Şahabeddin'in imzası vardır...Bursa'y ı savunan vatanseverler için, 'İlkbaharda,Bursa ovasını bir savaş alanı yapmak...Yarabbi! Bu çılgın teşebbüs güzelliğe,tabiatın hukukuna,zemine ve semaya,hepsine karşı öyle ahmak bir cinayettir ki!'
Evet,ona göre vatanın işgali değil de, vatanı savunmak ahmak bir cinayettir!Ama Cenap Şahabeddinlere rağmen Kurtuluş Savaşı kazanılır...
Şimdi ne olacaktır ?
'Ben hakir bir şairim!' diye af diler,bağışlanır ve affedilir. Artık o da keskin bir inkilapçı ve cumhuriyetçidir.Atatürk'ten söz ederken, ' O ,ebedi şanlı, inkilap kartalı'diye övgüler düzmeye başlamıştır.
   ***
Son Osmanlı  Meclisi Antep Mebusu Ali Cenani Bey ...
Birinci Dünya Savaşı sırasında ittihatçı, Talat Paşanın adamı...İstanbul'un işgalinden sonra ingilizler kendisini tutuklar ve Malta'ya sürülür.
İngiliz Yüksek Komiserliğine şöyle dilekçe yazar:'Ben,hiçbir zaman Talat ve Enver Paşa'ların  dostu olmadım... Beni milliyetçi diye suçluyorlar... Onların savaşına katılmaya asla niyetim yok.Antep'in geleceği, müttefiklerce saptanıncaya kadar  tarafsız kalmayı tercih ediyorum...Parlemonto üyelerinin çoğu Anadolu'ya geçti ve Kemal Paşa'ya katıldı. Ben,İstanbul'da kaldım.Kemalistler benim köylerimi yağma ettiler...'
Bilal N.Şimşir 'Malta Sürgünleri' adlı kitabında Ali Cenani için bu konuyu şöyle bağlar:'Kemalistleri ingilizlere jurnal etmekten çekinmeyen Ali Cenani Bey, Malta'dan bir Kemalist  kahraman gibi döndü. Sonra TBMM'ye girdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir süre Ticaret Bakanı da oldu...'
İşte yakın tarihimizden iki insan...Yazımızn  başında ne demiştik ? Önemli olan  bu yazıyı okuduktan sonra,'Aaaa,insanlar ne kadar birbirlerine benziyorlarmış!' deyip dememeniz ...
Demek her zamanki gibi ibret almamışız. Demek hala M. Akif'in  dediği yerdeyiz:
'Tarihi tekerrür eder diye tarif ediyorlar;
Hiç  ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?'

01-03-2020/

Yaşar Kırbıyık/BANDIRMA