Deva Partisi Bandırma Çıkartması!

DEVA PARTİSİ BANDIRMA ÇIKARTMASI !

Bugün, AKP de bakanlık yapmış Ali BABACAN Liderliğinde kurulan, kuruluşunda AKP den Balıkesir B.Ş Belediye Başkanı olup, ağlayarak görevini terk etmek zorunda kalan A. Edip UĞUR un da büyük katkısı bulunan Balıkesir Deva Partisi...

İl Başkanı Kemal AYDEMİR ve bazı il yöneticileri ile Bandırma ya çıkartma yaptı. 
Bandırma DEVA Partisi İlçe yönetimine atanan Vet. Hekim Ayşegül Özdemir,  İlçe İstişare Sorumluları Dr. Halil Şen, Ceylin Akbaştan Kılıç ve Sait Karani ve bazı ilçe yöneticileri ile, Bandırma İlçe Binasının açılışını veya yeni binadaki ilk faaliyetini yaparak, programlarına aldıkları şekilde, İlçe Yönetimini de tanıtarak ; Belediye Başkanı Tolga TOSUN, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, CHP, İYİ Parti, Tek Gıda İş Sendikası ve bazı esnaf ziyaretlerini yaptılar. 
Parti Binası tam yetiştirilememiş olduğundan sanırım, bir basın açıklaması veya bir basın toplantısı olmadı. Parti binasına gelenlere pide ve ayran ikramı yapıldı... Bu ikramda ancak, biraz sohbet ettik.
Bandırma DEVA Partisi yönetiminde görev alanların çoğunu, Bandırmalılar siyasi anlamda değil, yaptıkları görev ve işleri anlamında kısmen tanıyor. Yani yönetimdekiler AKP den gelmiş olsalar da, AKP içinde daha önceden faaliyetleri ile göze çarpan isimler değil. Bandırma Siyasi yaşamında tanınan isimler değil...

Siyaseten bakir, ama heyecanlı bir kadro...

İl Başkanımıza Bandırmadaki 1/100.000 Plan ölçeğinde, yarın ki Bandırma ve Balıkesir in tablosunu, Çevre Kirliliğni ve BAGFAŞ ile ilgili gelişmeleri anlattım ben de ve dikkatlerini çekmeye çalıştım.
AKP den ayrılan veya ayrılmak zorunda bırakılanların partisi DEVA... Halkın ana sorunlarını, Balıkesir in ana sorunlarını AKP den gelen alışkanlıkla olacak daha henüz görememiş olacaklar ki, işbu ana sorunlar üzerine veya çözümleri üzerine politika üreten bir topluluk değiller veya ben öyle gördüm...
Esnaf, Parti, STK, Bürokrasi ziyaretleri ile BİZ VARIZ demelerini anlıyorum ama, ülke ve halk yanıyor ! Bu yangından sizlerde sorumlusunuz ve çıkış yolları hakkında neler yapılacaksa, onların yapılması için acil adımlar atılması gerekiyor. 

Siyaset de zor zanaat...Etiket ve ünvan alabilirsiniz de siyaseti doğru yapmıyorsanız, ülkeyle beraber kendinizi de harcarsınız...!Bu konuda sohbet esnasında sayın il ve ilçe başkanının huzurunda, kendinizi tanıtmaktan ziyade partinizi ve programınızı tanıtacak eylemler yapın dedim...Basın açıklamaları yapın, basın toplantıları, STK larla toplantılar yapın siz de konuşun ama karşınızdaki halka da söz verin. Mesela ben DEVA Partisinin yazılı programını okuyarak geldim. Partinin yöneticileri olup bu programı okuyan-anlayan kaç kişi vardır bilemem de, gelin programınızı halka anlatın ve bizi ikna edin arkadaş...Niçin DEVA Partisi ?

Niçin size oy versin bu millet ?
Mesela ben isterdim ki, DEVA Partiliyim diyen, ama partisinin programını bilmekle kalmayıp bu programı anlatabilecek birileri olsun karşımızda da, biz den onlardan aldıklarımızı gazetelerimizde yazalım ve halkı bilinçlendirmeye katkıda bulunalım.  Umarım, yeni partileşen bu hareket, parti olmanın bu eksikliğini de ileride tamamlar.

MESELA DİN TANIMINIZ ; " Farklı din ve inanç gruplarının; varlıklarını koruma, sürdürme, yaşama ve örgütlenme özgürlükleri, kamusal görünürlüklerinin önündeki tüm kanuni ve idari engelleri ortadan kaldıracağız. İnsan onuruna zarar veren ve bir bütün olarak demokrasiyi tehdit eden nefret söylemlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz." Demişsiniz....yani bütün mezheplere, bütün tarikatlara ön açacağız mı demek istiyorsunuz ?
MESELA KÜRTLER VE VATANDAŞLIK TANIMINIZ  ; " Türkiye’nin insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk devleti olma konusundaki eksiklikleri, Kürt sorununun da kaynağında yatan temel faktördür. Uzun bir tarihi arka plana sahip olan bu sorun, iktisadi, siyasi ve insani açılardan pek çok olumsuz sonuç doğurmaktadır. Hayati önemi haiz bu konunun birçok boyutu bulunmakla beraber esasında bu sorun, Kürt vatandaşlarımızın demokratik hak, özgürlük ve eşit vatandaşlık taleplerinin karşılanmasıyla ilgilidir." Demişsiniz. Kürt sorunu diye bir sorun olduğunu mu söylüyorsunuz ve bu sorunun çözümünü DEMOKRATİK HAKLAR VERECEĞİZ-ÖZGÜRLÜKLER VERECEĞİZ-EŞİT VATANDAŞLIK VERECEĞİZ ! diye mi çözeceksiniz ?

Kürtler eşit vatandaşımız değil mi ? Almadıkları özgürlükler nelerdir ? Duymak isterdik!
MESELA ANA DİL TANIMINIZ ; " Bu bağlamda öne çıkan en önemli konu, anadilin korunması, kullanılması ve geliştirilmesidir. Vatandaşlarına resmi dili öğretmek ve kullanmalarını sağlamak, her devletin hem hakkı hem de görevidir. Bununla birlikte, demokratik devletler, vatandaşlarının anadillerine yönelik taleplerine cevap üretmekle de yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin hem toplumsal çoğulculuğun muhafazasını sağlayacağına hem de vatandaşların ülkelerine olan aidiyet duygularını pekiştireceğine inanıyoruz.  Demokrasi ve Atılım Partisi olarak, anadilin bir çatışma konusu haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Resmi ve ortak dilimiz olan Türkçe’nin iyi öğretilmesi esas olmakla birlikte anadile ilişkin talepleri, vatandaşlarımızın kültürel farklılıklarının tanınması, temel bir insan hakkı ve pedagojik bir gereklilik olarak ele alıyoruz. Bu itibarla, anadil hakkı kapsamında bütün vatandaşlarımızın anadillerini kullanmaları ve geliştirmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmayı hedefliyoruz."    Diyerek, ANA DİL/LER den neyi kast ediyorsunuz ?

TÜRKÇE size göre ana dil mi yoksa sadece resmi yazışma dili midir mesela ?

Türkiye için kaç tane ANA DİL belirlediniz mesela ? 
MESELA VATANDAŞLIK Tanımınız ; "Demokrasi ve Atılım Partisi olarak, etnik, dini, mezhebi ve kültürel çeşitliliğimizi dikkate alarak toplumdaki tüm farklılıkları kapsayacak ve kuşatacak bir vatandaşlık anlayışını savunuyoruz. Ülkemizde bugüne kadar herkesi kucaklayan bir vatandaşlık anlayışının hayata geçirilememesi hem Kürtlerin hem de diğer bazı toplumsal grupların kendilerini dışlanmış hissetmelerine yol açmıştır. Bu yüzden daha kapsayıcı ve kuşatıcı yeni bir vatandaşlık anlayışının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının hâkim kılınmasının, hiç kimsenin bir ayrımcılığa maruz kalmamasını ve herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesini sağlayacak temel dayanaklardan biri olduğuna inanıyoruz.

ALİ BABACAN ; 28/2/2003 Tarihinde AKİT Gazetesinde yayınlanan demecinde : IRAK'a ilk bomba düşer düşmez, 8,5 milyar dolarlık ilk para dilimi de gelmiş olacak !" Demişti...Amerika nın IRAK Harekatını mı destekliyorduk ve bu desteğimiz 8,5 milyar dolarlık bir rüşvetle mi gerçekleşmişti ? Şimdi muhalif olarak DEVA Partisi Genel Başkanı olarak karşımıza çıkan sayın A.Babacan bu konuyu hala açıkladı mı halka ? O parayı aldık mı sahi ? Amerikan conilerinin sağ salim evlerine dönmesi için acaba o da dua etmiş miydi bilmiyorum...Ama etkin ve yetkin DEVA Partililer bulursam, tüm bu sorularımın ve endişelerimin açığa kavuşturulmasını onlardan isteyeceğim, bilmiş olun ! 
Madem Türk Siyasi hareketine, onlar TÜRK ismini programda kullanmaktan azami kaçınmışlar, gocunabilirler... Türkiyedeki siyasi harekete müdahil ve dahil olmuşlar madem...onları AKP den farklı kılacak yönleriyle de, tanımak ve tanıtmak isteriz.

Tanrı bizi, 21. yüzyılın, 21. yılında, 21. gününde...partilerden de korusun !  

21/01/2021  NOGAYTÜRK