Devlet Yenilenebilir Enerjiye Destek Değil Köstek

Greenpeace’in duyurduğu Yenilenebilir Enerji Ağı Raporu’na göre, 2014’te yenilenebilir enerji kurulumu açısından bir rekor yaşadı. Yenilenebilir enerjiler dünya çapında enerji ağına eklenen enerjinin yüzde 60’ını oluşturduğu açıklanırken Devletin yenilenebilir enerji üretmek amacıyla yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek olkmuyor bürokrasiyle engelliyor.

Greenpeace’ten verilen bilgiye göre, 50 MW’tan büyük hidroelektrik santraller haricindeki yenilenebilir enerji yatırımları 2013’e göre yüzde17 artmasına rağmne küçük üreticilere hitap edecek bir destek kurumu yok ihtiya sahiperi özel sektör kıskacında.

“2014 yılında devreye alınan güneş ve rüzgar enerji santralleri bile 25 nükleer reaktörün üretim kapasitesinde. Yenilenebilir enerjilerde yaşanan bu rekorun yanında, dünya çapında sadece beş nükleer reaktör devreye alındı.”

 

 

Raporda, dünyada ilk kez elektrik talebinin ortalama yüzde 1.5 ve GSYİH (Gayrisafi yurtiçi hasıla) ortalamanın yüzde 3 artarken, karbon salımının 2014’te bir önceki yıla göre aynı kaldığı da kaydedildi.

“40 yıldır ilk kez dünya ekonomisi beraberinde paralel karbon salımı artışı doğurmadan büyüdü” diyen Greenpeace Akdeniz Finans Kampanyası Sorumlusu İbrahim Çiftçi, bu durumda Çin’in yenilenebilir kaynakları daha fazla kullanmaya başlamasının ve gelişmiş ülkelerin sürdürülebilir kalkınmayı daha fazla teşvik etmesinden kaynaklandığını belirtti.

“Türkiye’de rüzgar yatırımları açısından ilerleme kaydedilmiş olsa da, halen potansiyeli değerlendirebilmek açısından gerideyiz.

“Bunun en önemli nedeni de, enerji ihtiyacını karşılamak için kömür ve nükleer gibi kirli enerjilere öncelik verilmesi. Türkiye’de yeni kurulacak hükümet seçimini yapmalı: Nükleer ve kömüre yatırım yapıp 20. yüzyılda mı kalacak, yoksa yenilenebilir enerjilerle geleceği mi yakalayacak.”

Raporda, Türkiye’nin sıcak su üretmeye yarayan güneş kolektörleri ve jeotermal kapasite artışında dünyada ikinci sırada yer aldığı da vurgulandı.

1 milyar insan...

Raporda dünya ölçeğinde 1 milyardan fazla insanın hala elektriğe erişiminin olmadığı da ifade edildi.

“İnsan nüfusunun yüzde 15’inin elektriğe erişimi yok.

“Afrika kıtasının tümünde var olan 147 GW’lık kurulu güç, Almanya’nın enerji üretim kapasitesinden az.”