Eğitim-Sen 'den ihraç uyarısı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), MEB'in 11 bin 285 öğretmeni ihraç etmesi ile ilgili bir açıklama yaparak "Her attıkları adımda darbecilerin izinden gidenler eğitim emekçilerinin onurlu mücadelesini asla engelleyemeyecektir" dedi.

Eğitim Sen; "11 bin 285 öğretmen hükümetin darbe fırsatçılığı sonucunda açığa alınmıştır" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

11 bin 285 öğretmen açığa alındı 
"Siyasal iktidar yıllardır eğitimin dinselleştirilmesine ve ticarileştirilmesine direnen, laik bilimsel eğitimi savunan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten eğitim emekçilerinden intikam alırcasına hareket etmektedir...."

"15 Temmuz darbesinin başarılı olması durumunda yapılacak olanlar bugün bizzat hükümet eliyle hayata geçirilmek istenmektedir. Evrensel hukuku, temel hak ve özgürlükleri yok sayarak özellikle sendikal hakları zorlama yorumlarla suç kapsamına alarak gerçekleştirilen bu operasyon, ülke çapında açık bir dikta rejimine doğru gidildiğinin somut kanıtıdır..."

"Eğitim Sen, nereden ya da kimden gelirse gelsin eğitim emekçilerinin örgütlü mücadelesini hedef alan iktidarın baskıcı ve anti demokratik uygulamalarına zemin hazırlayan her türlü yasa dışı girişim ve saldırının karşısında hukuksal ve örgütlü mücadelesiyle durmayı sürdürecektir. Hukuksuz bir şekilde açığa alınan tüm eğitim emekçilerinin yanında olduğumuz bilinmelidir.

BGHABER-SOSYAL