“ Erdek Çay Bahçeleri Projesinde Keyfi Gecikme Var mı " Hüseyin Sarı Açıkladı

“Çay Bahçeleri Projesinde Keyfi

Bir Gecikme Söz Konusu Değil”

Çay Bahçeleri hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Sarı keyfi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.

Erdek için önemli projelerden biri olarak değerlendirdiği çay bahçeleri hakkında da düşüncelerini açıklayan ve herhangi bir keyfi gecikmenin söz konusu olmadığını belirten Hüseyin Sarı, “1974’lerden beri köhnemiş, ama ilçemizin önemli cazibe merkezlerinden olan çay bahçelerini yenile projemize başladık. Bahse konu alan 1990’larda ‘Doğal Sit Alanı’ ilan edilmesine rağmen sınırı belirlenmemişti. Sit sınırının belirlenip yeni projelerin onaylanabilmesi için üzerindeki eski ve çoğu izinsiz kaçak durumdaki binaların yıkılması, ağaçların sağlık durumlarının tespiti gerekiyordu. Bu nedenle Kasım 2014 tarihinde tahliyeleri ve yıkımları tamamladık.” dedi.

 

“HERHANGİ BİR KEYFİ GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİL”

2014 Kasım ayında gerçekleşen yıkımdan sonra çay bahçeleriyle ilgili gelişmeleri de Hüseyin Sarı şöyle özetledi:

“Çevre kurulları ayda bir kere toplanmakta ve her ay bir karar almakta oldukları için Kasım toplantısında yıkım kararları onaylandı. Aralık 2014’teki toplantıda ‘Sit Sınırı’ tespit edildi. Ocak 2015 toplantısına da 1 ay gibi kısa sürede hazırlanan proje sunuldu. Yerelde bazı engellemek isteyen güçler nedeni ile Şubat oturumunda da projeler tashih görünce Balıkesir Milletvekilimiz Namık Havutça ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştük. Bu görüşme sonrasında 10 Mart’ta yapılan toplantıda ‘Avam Projeler’ onaylandı. Bir ay gibi kısa sürede uygulama projeleri tamamlanıp ihaleye çıkıldı. ‘KİK’ tarafından verilen ilk ihale tarihi Mayıs başında olup, tek katılımcının gerekli evraklarının eksikliği nedeniyle ihale yenilenmek zorunda kalındı. İhale yenilendi ve 2. İhale ‘KİK’ tarafından Haziran ayı başında ilan edildi. Katılımcılar arasında ‘Tek Ağaç’ firması en uygun teklifi vererek ihaleyi aldı. 15 gün içinde yer teslimi ve inşaat 18 Haziran tarihi itibariyle başlatıldı. 8 dönüm arazi üzerinde 5 adet çay bahçesi inşaat halen devam ediyor.”

 

“YIKMADAN YAPAMAZSINIZ”

Hiçbir projenin mevcut binaların yıkılmadan yapılamayacağını da ifade eden Hüseyin Sarı, bu konuda da şunları belirtti:

Sonuç olarak herhangi bir keyfi gecikme söz konusu değil. Anlattığım prosedürler gereği projenin onaylarının mevcut yapılar yıkılmadan önce yapılamaması nedeni ile erteleme söz konusu olamayacağından eksik ya da hatalı herhangi bir işlem söz konusu değildir. Sadece 1,5 ay gibi bir proje onayı ve katılımcı olmadığı için de 1 aylık ihale gecikmesi olmuştur. Bunun da dahli ne belediyemize, ne şahsıma ve ne de teknik personelime ait değildir.” (Sayim ALKAZAK/ERDEK)