Erdek'li Kotroni Efendi

Ehl-i keyf bir bölgenin torunlarıyız .
Muhacir olarak gelenlerde bu yüzden seçmişlerdir ,
Yaşamdan keyif alanların coğrafyası..
19. Yüzyılda Avrupada üzüm bağlarına hastalık gelmesinden sonra Marmara ve Ege bölgesinde şarap , rakı imalatı talep üzerine çok artmiş. Bütün Güney Marmara ve adalarda üzüm bağları geliştirilerek , çeşitli cins ve kalitede üzümlerden elde edilen içkiler üretmek için imalathaneler, damıtma evleri kurulmuştur.

Osmanlı döneminde
Erdekli Kotroni Efendi’nin damıttığı Osmanlı konyakları ile uluslararası yarışmalarda Paris’ten ( Dünya şarap yarışmalarının merkezi ) madalyalar almış olduğunu biliyormuydunuz?.
O dönemde Erdek'te ve adalarda çok miktarda şarap ve rakı imalathanesi vardı.Bandırma'da Rakı imalatı yapan beşe yakın imalathane olduğu söylenir. Hatta bazı ailelerin adlarının önüne " Rakıcı " ünvanı konarak isimlerinin söylendiği hala bilinir ..
(Erdek Düzü) 19. yüzyılın popüler rakı markası :
Ahmet Rasim’in Malumat gazetesinde kaleme aldığı bir yazısından "düz rakı" olduğu ve gazetelere ilan vererek pazarlandığı anlaşılır. Sözgelimi 1897 tarihli İkdam gazetesinde yer alan ilanda şunlar söylenir: “Halis üzümden istihsal olunan Erdek Düzü dünyanın her cihetinde bihakkın kesb-i şöhret etmiştir. Taamı tatlı, sıhhate nâfi ve baş ağrıtmaz ve hararet vermez ve vücudu kuvvetlendirir, iştiha açar.”
Ayrıca yegâne satış merkezi olarak Eminönü Yemiş İskelesi’nin karşısındaki Kadifeli Birahane gösterilir.
Ahmet Rasim bu ilanlara “kanan” bir tanıdığının “Erdek düzüne ağzının suyunun akmış ve bir şişe alarak içine de su kattığı hâlde çakmış” olduğunu, ama içtikten sonra berbat durumlara düştüğünü yazar. Sonra da “mezkûr düzü ben de gazeteler gibi tavsiye ederim” diye dalgasını geçer. Anlaşılan üstat Erdek Rakısı’nı hiç beğenmemiştir. Abdülhak Şinasi Hisar ise Erdek Rakısı’nın Umurca Rakısı ile birlikte dönemin en iyi rakılarından biri olduğunu söyler.

(Erdek Düzü) 19. yüzyılın popüler rakı markası.

Osmanlı’nın şarap kültürü, edebiyatına da yansımış. 1838’de vefat eden ve kabri Galata Mevlevihanesi mezarlığında bulunan şair Ayıntaplı (Antepli) Ayni Efendi’nin şu dizeleri, bu örneklerden:
*Gice gündüz içüp Erdek şarâbı
*Ola Nukl’i mezem ördek kebâbı
*Varub sofi içer papazkarası
*Olur meyhanede yüzler karası
*Sığır dili kavurma kuş kebâbı
*Söğüş büryan ile nûş it şarâbı

OZAN OZANCA- BANDIRMA -17-11-2018