Gavur Adeti

Nedir bizim kutladığımız bu gavur adetleri yahu? Noel nedir, yılbaşı neden kutlanır, kimlerden miras bunlar bize? Her kim ki o gece kutlama niyetiyle evine bir avuç çerez alır cehennemdeki yerini hazır bulur.!!

Neyse vaaz bitti konumuza dönelim. Çağlar öncesi, miladdan da önce -bilinen-yeryüzünün dörtte üçüne hakim olan Romalılarda Pagan inancı vardı.Mithra'nın doğum günü olan her 25 Aralıkta kutlama yapılırdı. Mithra'da Hz. İsa gibi babasız, bakire bir anneden(!) dünyaya gelmiş dini bir külttü. Hz. İsa’nın doğum gününü bilmeyen Hristiyanlarda Mithra’nın doğum günü olan 25 Aralıkta sözde Hz. İsa’nın doğum günüymüş gibi sayarak "Christmas"ı yani noeli kutlarlar dı. 4. Yüzyılda kilise kabullenmiştir bu uydurma doğum gününü. Böylelikle Hristiyanlar çok tanrılı olan Roma imparatorluğundan esinlenme yaparak kendilerine kutlayacak bir şey bulmuşlardır.

Çam ağacı geleneği de Paganlardan. Noel baba hikayesi ise İskandinav masallarından..

Kışın dahi yemyeşil ve diri olan çam ağaçları Paganlarda hayatı ve diriliği simgelerdi. Her evden baba ve oğul bir çam ağacı alır yakar ve onun o yıla uğurlu geleceğini düşünürlerdi. Neyse ki bizim Hristiyanlar sadece süslüyorlar.

Noel baba hikayesi de 4. Yüzyılda başlıyor. İskandinav ülkelerinde çocuklar için yazılan bir masalda bütün yıl, iyi çocuklara noel baba yılbaşında hediye getirirken kötü çocuklar ise hiçbir şey alamıyor.! İskandinavların Amerika’ya göçüyle  bu masal da göç ediyor ve Amerika da tutuluyor.

15 yüzyıl sonra bir profösör bu hikaye üzerine bir şiir yazıyor. 1822 de o masal kahramanını hayal gücüyle betimlediği şiir, şöyle başlar:

"Gözleri nasılda parıldar

Gamzeleri ne kadar şen

Yanakları ne kadar kırmızı

Burnu da kiraza benzer…"

1863’de de bir karikatürist bu şiir üzerine bir çizim yapar. Kırmızı kıyafetli, beyaz sakallı, tonton bir ihtiyar. Buyurun noel babaya.

25 Aralık Hristiyanların kutladığı noelse, Hz. İsa’nın sözde doğum günüyse 1 Ocak nedir, neden kutlanır?

O da Roma imparatorluğundan miras. MÖ 150 yılına kadar Roma imparatorluğu yılbaşlarını 1 Martta kutlarlardı. Her yıl Martın 1’inde "consul"ları seçildiği için o günü yılın başı sayarlar ve takvimI  böylece devam ederdi.  MÖ 45 yılında ise ünlü Sezar, bu her yıl düzenlenen ama sürekli karışıklık yaratan takvime bir çözüm bulmaya çalışır. Mısır’dan yardım isterler. Ayın, gezegenlerin, güneşin konumu mevsimler derken belli uğraşlar sonunda 1 Ocak yılın başı olarak sayılmaya başlanır.

Ne Hristiyanlıkla bir alakası vardır 1 Ocağın ne noelle.

Şimdi sözde müslümanlar; " olsun Roma da putperestti o gavurların adetini devam ettirmeyelim" diye düşünür. Yahu insan evlatları Romalılar döneminde bugün Müslümanların kullanmak istediği "ay takvimi" de kullanılıyordu.  Gavurların adetine uymayalım diyor hocalar. Yahudi erkekleri de sünnet oluyor. Ne yapalım onlara benzememek için bizimkileri de mi sünnet etmeyelim?

Selma Soybaşı

01-01-2020