Gümçed Başkanı Gültekin Mutlu'dan Açıklama

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI
Levent Mahallesinde yedi sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Ne yazık ki dördü öldü, üçü ise Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanlarının çabaları sayesinde kurtarıldı. Şu an“barınaktalar.” Üzülerek belirtmeliyim ki dün de insanlıktan nasibini almamış bu kişiler yine Levent’te küçük bir köpeğe zehirli sosis yedirerek öldürmeye çalıştılar.
Değerli Basın Mensupları,
Daha önce bir yazımda belirttiğim gibi bu eylemi gerçekleştiren “insan” olamaz. Bunlar olsa olsa içgüdüleriyle yaşayan, duyguları gelişmemiş, acıma nedir bilmeyen, her şeyin merkezine kendilerine koyan, kibirli psikopat tiplerdir.
Bu tipler öfkelerini kontrol edemezler. Acı çektirmeyi iyi bilirler, hayvanları öldürmekten zevk alırlar, giderek de bir seri katile dönüşürler.
Almış oldukları eğitimin yetersiz ve yanlış oluşu sonucu bunların duyguları gelişmemiş, tam ve olgun insan olma özelliğini kazanamamış bu hastalıklı tiplerin her fırsatta şiddete başvurması , öldürmeyi amaç edinmesi sonucu, bu eylemlerin önüne geçmek ne yazık ki kolay olmayacaktır.
Her şeyden önce hayvanlara eziyet etmekten zevk alanlara ve onları öldürenlere “kabahatlar kanununa” göre para cezası verilmesi yerine ertelemesiz, geri bıraktırılmasız ve para cezasına
çevrilemeyen ve iki yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmelidir.
Belki, bir ölçüde, bu cezalar sokak hayvanlarının öldürülmelerinin önüne geçebilir.
Biz de GÜMÇED olarak Levent’teki bu çirkin ve üzücü eylemi yapanların bulunması ve gerekli cezaya çarptırılması için Müracat Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Umarız ki bu kişiler bulunur ve hak
ettiği cezayı alırlar.
Değerli Basın Mensupları
5199 Sayılı Hayvanlarını Koruma Yasası, yerel yönetimlerin , gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde,  sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak, onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmalarını yapmaları esastır, diyerek yerel yönetimlere önemli görev ve sorumluluklar vermiştir.
Bu bağlamda Bandırma Belediyesi Hayvan Bakımevi de kurulduğu günden bu yana önemli işlere imza  artmasına karşın bazı eksiklikleri, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, ihtiva etmektedir.

Özellikle son yaşanan üzüntü verici olayda sokak köpeklerinin saat yedi sularında zehirlenmelerinin görülmesi üzerine Belediye zabıtası aranmıştır. Bu da bir zorunluluktur. Çünkü mesai bitimi sonrası
Barınak kapatılmakta, nöbetçi bırakılmamaktadır. Bakımevi görevlilleri ise zehirlenme olayından dört buçuk saat sonra onbir buçuk sularında olay yerine gelip hayvanlara ilk müdahaleyi yapmışlardır.
Hayvanlara ilk müdahaleyi yapan ekip içinde Belediye veterineri de yoktur.
Acil müdahele olaydan hamen sonra yapılsaydı belki de ölen köpeklerin en az biri ikisi yaşatılabilecekti. Yine gece araba çarpması sonucu yaralanan hayvanların götüreleceği bir yer
olmaması nedeniyle insanlar çaresiz kalmaktadırlar. Bu nedenle Bakımevinde bu ve benzeri olaylaramüdahele edecek bir nöbetçi ekip mutlaka bulundurulmalıdır. Ayrıca veteriner ve tekniker sayısı da artırılmalıdır.
Bunun yanında Bandırma’daki petklinikleriyle de iş birliği yapılarak acil müdahele desteği sağlanmalıdır. Bazı petklinik sahiplerinin bu desteği vereceğini de biliyoruz.
Yine İşkur’la işbirliğine gidilerek Bakımevi için “toplum yararına çalışma”desteği sağlanabilir.
Bandırma Belediyesi sokak hayvanlarını kışın zor koşullarından korumak için belirli yerlerde barınma ve beslenme odakları belirlemeli ve kulubeleri yapmalıdır. Bu konuda da gönüllü kurum ve kişilerle işbirliğine gidilmelidir.
Değerli Basın Mensupları,
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bugünün ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bu nedenle yeni bir yasaya ihtiyaç vardır. Yeni yasada bakımevlerinin statüsü yeniden belirlenmelidir. Yeni çıkarılacak yasada hayvanlara eziyet yapanlara, onları dövüştürenlere ve onları öldürenlere kabahatlar kanununa göre para cezası değil iki yıldan az olmamak üzere ertelemesiz hapis cezası
verilmelidir.
Belediyelerin bütçelerinin belirli bir oranı hayvanların bakımı ve korunması için ayrılmalıdır.
Bakımevlerinde yetersiz beslenme ve çok sayıda hayvanın bir arada tutulmasını engelleyecek ölçütler getirilmelidir.
Sahiplendiği hayvanı sokağa atanlara hapis cezası verilmeli, petşhoplardan hayvan satışı ve ticareti yasaklanmalı, hayvanların gösteri ve turistik amaçlı kullanımlarına izin verilmemelidir.
Bütün bunları yaparken bütün hayvanların da bir canlı olduğunu bir an olsun unutmamalıyız. Bizim ne kadar yaşam hakkımız varsa, onların da o kadar yaşamaya ve rahat etmeye hakları vardır.
Biz de doğal yaşamı destekleyen bir dernek olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye çalışacak, bu konuların da takipçisi olacağız.

10.12.2019
Saygılarımızla.... Gültekin Mutlu
GÜMÇED Bandırma Şb. Başkanı