Güney Marmara'nın Planlanamayan Geleceği

Bugün BANDIRMA Barış Manço Kültür Merkezinde tüm Güney Marmaranın geleceğini yakından ilgilendiren Balıkesir-Çanakkale 1/100000 Çevre Düzeni Planı ve bu plan kapsamında hayata geçen projeleri konuştuk.
Yüz binlerce insanın yaşamını derinden etkileyecek bu projeler, bölge insanının bilgisi dışında, siyasilerin ve karar vericilerin sessizliğinde hayata geçiyor.
Bu planlamaların hayata geçirilme yöntemi anti-demokratik, sonuçları yıkıcı olacak diyoruz.
Dünyanın yaşadığı iklim krizi, Marmaranın yaşadığı müsilaj sorunu, kaybolan tarım arazileri, yok olacak olan su kaynakları, zarar görecek olan bölgenin kültürel ve tarihsel mirasıdır diyoruz…
Susmak bu yıkım projelerine ortak olmaktır diyoruz.
Susmak bölgenin ve ülkenin geleceğine ihanet etmektir diyoruz.
Dünyanın geleceğinde iklim ve gıda krizi bu kadar belirginken, bereket fışkıran bu topraklara kıymayın efendiler diyoruz.
Ülke yüz ölçümünün %8’lik bölümünü oluşturan Marmara Bölgesi, ülke nüfusunun %37’lik bölümünü barındırırken, bölgeye yeni göç dalgası yaratacak bu projeler, refahın ve istihdamın ülke sathında eşit ve adil dağılımına zarar verecektir diyoruz.
Kamu gücünü kullanarak 20-40 TL’ye  kamulaştırdığınız tarım arazilerini, sanayi parseline dönüştürerek 400-500 TL’ye satmak, köylünün malına çökmektir diyoruz.
Akla, mantığa aykırı, bölge ve ülke geleceğine faydası olmayacak bu plan ve projelere karşı susmak, bu suçlara ortak olmaktır.
Bu suça ortak olmayın.
Herkes bulunduğu yerden ve kavradığı kadarıyla itirazını yükseltmelidir.
Yaşamı, doğayı, hayatı sevmek bunu gerektirir.
Ülkeyi, halkını, gelecek kuşakları düşünmek bunu gerektirir.
Katılan destek olan tüm duyarlı dostlara teşekkür ediyoruz.

11-01-2022

Edit: Sena Beyaz