Hayatın Başlangıcı ve Evrim - 2

HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM- II

Hayatın başlangıcı ile ilgili birçok görüşler olsa da,ilk hayat (yaşam) veya ilk canlı dünyada oluşmuştur. Çünkü yaşamın diğer gezegenlerden geldiğini açıklayan görüşler oralarda ilk canlılığın nasıl oluştuğunu açıklayamamaktadır.Bu nedenle BİYOLOJİ Bilimi ilk canlının Dünyada uzun süren bir KİMYASAL EVRİM sonucunda oluştuğuna inanarak ,canlıların bu güne değin geçirdiği değişiklikleri de buna göre araştırır.
CANLILARIN YAPI MALZEMELERİ NELERDİR?
Önceki yazıda da belirtildiği üzere bu gün dünya canlılarının yapı malzemeleri ELEMENTLERDİR.Dünyanın 4.7 milyar yıllık yaşında uzun süreçte H2(hidrogen) toz bulutundan oluşmuş 92 doğal elemenlerin 21 tanesi hayvanların yapısını,20 tanesi de bitkilerin yapısını oluşturur.Yani bu şuna benzer:yediğimiz yiyecekleri düşünürsek,pasta,ekmek ,börek,çörek.çorba,makarna vs..hepsi undan yapılır oysa bu saydığım yiyeceklerimizin hepsi birbirinden şekil olarak farklıdır,ancak yapı malzemeleri aynıdır.Tıpkı dünya canlılarının birbirinden farklı TÜRLER olması gibi,yapı malzemeleri aynıdır.Canlı yapıdaki malzemeler organik ve inorganik moleküllerden ibarettir.Bu moleküllerin yapısında da 20-21 element vardır ,bu elementlerde Dünyanın yapısındaaki elementlerdir.
İLK CANLI DÜNYADA NASIL OLUŞTU?
Heterotrof Hipotezine göre.ilk canlı Dünyanın cansız maddelerinden (elementler) uzun süren bir kimyasal evrim sonucu durgun sularda .fosil kanıtlara göre.3.1 milyar yıl önce oluşmuş,basit yapılı,kendi besinini yapamayan (dış beslek=heterotrof) bir TEK HÜCRELİ olması gerekir.
Buna göre,
ı-Eski dünyanın atmosferinde ,H2 Hidrojen-subuharı(H2O-Metan CH4-Amonyak NH3-bulunduğu düşünülüyor.
2-Bu atmosfer molekülleri yıldırım-şimsek ve Güneş radyasyonu yoluyla parçalanıp tekrar birleşerek organik molekülleri oluşturdu ve bu moleküller yağmur ile dünyanın sıcak denizlerine taşındı.zamanla da durgun sularda iyice birikti.(Stanley Miller ve FOX bunu laboratuvarda kanıtlamıştır)
3-Organik moleküller milyarlarca yıllık süreçte birbirini etkileyerek daha büyük molekülleri oluşturdu.(protein-yağ-vitamin-Nukleik asitler gibi)
4-Çeşitli komplex organik moleküller durgun sularda su-inorganik ve organik molekül kümeleri oluşturdu(koaservat..belki de ilk hücreler)
5-Bazı ön hücreler =koaservatlar yapılarını korumak için dışarıdan aldıkları organik moleküllerin KİMYASAL BAĞ enerjisinden yararlanma yoluna gitti(solunum ile bugün de canlılar bu yolla besinlerden enerji üretir)
6-Zamanla enzim sistemi ve ATP nin rol oynadığı düzenli reaksiyonlar kullanan ilk HETEROTROF TEK HÜCRELİ canlı oluştu belkide.
7-Yavaş yavaş gelişen heterotrof tek hücreliler.bu günkü hücreler gibi dışarıdan madde alma.madde atma yöntemini geliştirdi (aktif taşıma)
8-Başarılı tek hücrelerde bir grup molekül yani nukleik asitler(DNA ve RNA=bugünkü canlıların da GENETİK bilgileri taşıyan moleküller) hücre olayları üstünde ilk YÖNETİMİ kurdular.
9-Belirli düzeye gelen bu hücreler.o günkü koşullarda DOĞAL SEÇİLİM ile de desteklendi.
10-Genetik bilgilerin depolandığı DNA kalıtım molekülleri kendini eşleyerek ,hücre bölünmesi yoluyla kalıtsal bilgilerini ve organizasyonunu yeni hücrelere aktarabildiler.
PEKİ SONRA NE OLMUŞ OLABİLİR?
Evrim Teorisine göre bugünkü canlı çeşitliliği işte dünyada meydana gelen bu ilkel Heteretroflardan değişerek,evrimleşerek oluşmuştur.Yani canlılar ortak bir ATAdan uzun zaman sürecinde oluşmuş olabilir.
Bu gün Dünya canlılarına baktığımızda DNA =Kalıtım molekülleri 4 çeşit nukleotitten yapılmıştır.ADENİN_GUANİN_SİTOZİN ve TİMİN.Tüm canlılarda ortak ve AYNI KALITIM BİLGİSİNİ taşır.DNA larının A_G_C_T sıraları aynı olan TEK YUMURTA İKİZLERİ niye birbirine benzerler?.Oysa bu bilgilerin farklı dizildiği DNA lara sahip canlılar da neden birbirinden farklıdır?.
BÜTÜN Sorun burada işte.
ŞÖYLE BAĞLAYALIM YAZIMIZI;
Çeşitli dış etkenlerle pH-Radyasyon-kimyasal maddeler vb.gibi nedenlerle DNA Kalıtım bilgisini taşiyan moleküllerindeki ''GENETİK BİLGİ'' si değişen canlı da acaba DEĞİŞİR Mİ ? yani EVRİMLEŞİR Mİ?

Ali Gün- Biyolog - Bandırma 15-08-2017