Hayvancılık Destek Tebliği Yayınlandı.

Hayvancılık destekleri hakkında 2017/32 nolu tebliğ yayınlandı. 

Tebliğin amaç, kapsam, dayanak ve tanım kısmında genel hatlarıyla ; hayvancılığın geliştirilmesi, üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına vurgu yapılarak kayıt sisteminin güncel tutulmasının altı çizildi.

Yayımlanan tebliğ kapsamında hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak, ileride Bakanlık Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak yürütülen projeler olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'na belirli görevler yükleniyor.

Milli tarım projesi kapsamında, yerli ırkın ıslah çalışması yayımlanan tebliğ ile desteklenerek güçlendirilmiş bulunuyor.

Soy kütüğünün kaydedilmesi uygulaması ile birlikte hayvanlara ilişkin geçmişten geleceğe bütün bilgilerin elde edilmesi için kolaylık sağlanıyor.

Tebliğ buzağıların zamanında küpelenmesi ıslah kayıt sistemine kayıt ettirilmesi programlı aşılarının yaptırılması belgelerinin düzenlenmesi veri girişlerinin vaktinde yapılması görevli tüm kurum ve kuruluşları sorumluluk kılıyor.

BANDIRMA GERÇEK-C.DOĞAN