Hicri Ercili Şirketine Melih Gökçek Dönemi İhalesinden Haksız Rekabet Cezası

Rekabet Kurumu  Melih Gökçek başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi nin açtığı ihale ilgili olarak  rekabeti sınırlayıcı anlaşmalı danışıklı ihale olduğu iddiasıyla  Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. Şti ne 11 Milyon Tl. ceza kesti. 
Kurumun haksız rekabet şikayetiyle yapılan inceleme karar  toplantısında yedi şirket için tetkikler yapıldı. 2 şirket ceza aldı. Diğer beş şirkete ise idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına yönünde karar çıktı.  

Rekabet Kurumu 2018’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ihalede danışıklı hareket ettiği tespit edilen iki şirkete 20 milyon TL’nin üzerinde ceza kesti.Rekabet Kurumu Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı ihalesinde danışıklı hareket etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile karar verdi.  Kurum “rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması” nedeniyle Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler şirketine 11 milyon 214 bin 51 TL 26 kuruş, Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ise 9 milyon 539 bin 865 TL ceza kesti. Kurumun toplantısında yedi şirket için tetkikler yapıldı. Diğer beş şirkete ise idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına yönünde karar çıktı.  

Rekabet Kurumu’ndan  gelen açıklama :

Su arıtma tesislerinde kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 19.11.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-50/693-304 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

1) Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı ihalesinde danışıklı hareket etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile,

2) Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası a) uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden, Hicri Ercili Deniz Nakliyat Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 11.214.051,26 TL b) ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden, Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 9.539.865,00 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile, 

3) Aykimsan Hiçyılmaz Kiyasal Ürünler İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Irmak Kimya Sanayi Turizm Nakliyat Tarım Ürünleri ve Geri Dönüşüm Sanayi Ltd. Şti., Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş., May Asit Kimyevi Maddeler Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ve Sulfert Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediklerine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına oybirliği ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

20-11-20207HABER MERKEZİ