Kadın ve Emek

KADIN VE EMEK 
Görenler vardır. Londra'da emekçi hayvanlar için hazırlanmış bir anıt var. Evet bildiğimiz eşek, katır, at ve köpek heykelleri var bu anıtta. Birileri de gelmiş önüne çelenk koymuşlar. Boy boy ,çeşit çeşit... Ne yalan söyliyeyim ilk gördüğümde şaka sandım. Meğer adamlar, bu hayvanların savaşta, barışta kendilerine ettikleri hizmetlere önem verdikleri için vefa duyduklarını bu anıtla göstermek istemişler. 
İnsan etkileniyor doğrusu. Ama sonradan öğreniyorum ki; aynı ülkede çalışan kadınlar aynı işi yapıyor olsalar bile erkeklerle aynı ücreti alamıyorlar. İrlanda, Estonya, Letonya'da da durum aynı. 
Allah aşkına nedir bu tutarsızlık, nedir bu saçmalık? Hadi geri kalmış ülkelerde, erkek egemen topluluklarda böyle haksızlıklar diz boyu. Kadın dikiş diker, örgü örer, tarlada çalışır, fabrikada işçi olur, çocuk büyütür, hasta bakar, hesap yapar, mühendis, öğretmen, doktor, pilot, polis olur olur. Hem de yaptığı işi iyi yapar. Ama öncelik erkeğindir. 
Neden iş ve para hakedenin olmaz?
Bulaşık, çamaşır, yemek, temizlik denince kadın akla geliyorsa, neden emeğinin karşılığını vermek iş verenin aklına gelmez. Adaletin kurcusu ve koruyucusu devlet kadınına sahip çıkmaz? Gelişmiş sayılan ülkelerde bile kadın hak ettiği yerde olamıyor. Hayvana vefa gösteren insan bile, kadını çiğniyor.
Koskoca dünyada kaç tane devlet yöneten kadın var biliyor musunuz? Birleşmiş Milletlerce tanınan 193 ülkenin sadece 19 unda kadın yönetici. Belki de dünyayı kaos ortamı yapan bu dengesizlik. Ülkemizde kadın girişimciliğini geliştitirmenin yanı sıra ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmeyi misyon edinen birey ve kuruluşların açıklamalarından; hepimiz biliriz ki kadınlar karşılarına çıkan olayları açıklarken erkeklere göre daha çok duygularıyla ve sezgileriyle karar verir. Beğenme ve seçme gibi konularda neden ve nasıl beğendiklerini ifade etmeseler bile kararları daha kesindir ve genellikle de haklı çıkarlar.Erkeklerin kararlarında sebep-sonuç ilişkileri daha belirgin olsa da, karar süreçleri çatışmalıdır. Kadınlar erkeklere göre kendilerinden daha emindir, kendileriyle daha barışık yaşarlar. Onların çatışmaları daha çok erkek egemenliğinin koyduğu engelleyici kurallar yüzündendir. Eylemlerinde özgür davranıyor gibi görünmesine rağmen, temel basamaklarda erkeğin verdiği her karar aslında kadının istekleri doğrultusunda olmaktadır. Bu noktada erkeklere teşekkür ederiz. 
Asla; kadın erkekten üstündür, daha yeteneklidir demeye çalışmıyorum. Kadın ezilmesin, haksızlığa uğramasın, yolu tıkanmasın, özgürlüğü sınırlanmasın diyorum!

ULVİYE AKCOŞ - BANDIRMA  08-03-2018